Voor eigenaren die zélf versterkingsmaatregelen aan hun huis of gebouw willen laten uitvoeren, bestaat het programma Eigen Initiatief, voorheen Heft in eigen Hand. Hiermee stelt NCG eigenaren in de gelegenheid om als particulier opdrachtgever de versterkingsmaatregelen en eventuele andere verbouwingen aan hun woning zelf uit te laten voeren.

Op 29 maart 2018 maakte het kabinet bekend de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk te stoppen. Dit heeft een positief effect op de veiligheid en daarmee naar alle waarschijnlijkheid gevolgen voor het huidige versterkingsprogramma en ook voor het programma Eigen Initiatief. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat laat nu onderzoeken hoeveel veiliger het wordt. Voor de zomer komen de resultaten van de onderzoeken.

Minister Wiebes, de tien Groninger gemeenten en de provincie willen wachten op de resultaten van de onderzoeken om te bepalen of de versterking kan doorgaan. Met deze resultaten wordt de aanpak voor het versterkingsprogramma mogelijk verbeterd. Het programma Eigen Initiatief wordt in afwachting van de resultaten uitgesteld tot de zomer. Dit geldt voor woningen die onderdeel uitmaken van het programma. Aanmelden voor Eigen Initiatief is daarom op dit moment ook niet mogelijk.