Voor eigenaren die zélf versterkingsmaatregelen aan hun huis of gebouw willen laten uitvoeren, is in maart 2016 de proef 'Heft in eigen Hand' gestart. In de proef stelt de NCG 50 eigenaren in de gelegenheid om als particulier opdrachtgever de versterkingsmaatregelen en eventuele andere verbouwingen aan hun woning zelf uit te (laten) voeren. Begin 2017 wordt voor de deelnemers duidelijk in welke mate hun huis versterkt moet worden en zullen zij samen met hun bouwbegeleider het plan opstellen over de uitvoer van de versterking. Na uitvoer van de versterking evalueert de NCG de pilot en onderzoeken we op welke manier er een vervolg aan gegeven kan worden.
De 50 beschikbare plaatsen zijn ingevuld, maar u kunt zich wel aanmelden voor de wachtlijst. Wij houden u dan op de hoogte over het verloop van de pilot en een eventueel vervolg.

Afbeelding van een kaart van de provincie Groningen met daarop de 0,2 PGA contour, januari 2016

contouren kaart 0,2 PGA

Voorwaarden

Eigenaren die zélf versterkingsmaatregelen aan hun huis of gebouw willen laten uitvoeren, kunnen deelnemen aan de proef 'Heft in eigen Hand'. Om deel te kunnen nemen, moet u tenminste voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw huis of pand bevindt zich binnen de 0,2 PGA contour van het aardbevingsgebied (KNMI kaart) : zie kaartje
  • U bent eigenaar van de woning of het gebouw
  • U wilt versterkings- en eventueel verduurzamingswerkzaamheden aan uw pand laten uitvoeren

U wordt van begin tot eind ondersteund door een bouwbegeleider van de NCG. Deze bouwbegeleider is onafhankelijk en werkt in opdracht van u. U kiest zelf een gekwalificeerd aannemingsbedrijf om de versterking en eventuele verbouwing uit te voeren.

Onder het tabblad 'downloads' vindt u een uitgebreid processchema waarin alle stappen van 'Heft in eigen hand' staan.

Geïnteresseerd?

De 50 beschikbare plaatsen in de pilot 'Heft in eigen Hand' zijn inmiddels ingevuld. U kunt zich wél blijven aanmelden. Wij zetten u vrijblijvend op een wachtlijst. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen van de pilot (misschien komt er een plek vrij) en een eventueel vervolg erop.

Meer weten over de mogelijkheden en voorwaarden van Heft in eigen Hand? Vul dan uw gegevens in onderstaand formulier in. Wij nemen dan contact met u op zodra duidelijk is op welke manier de proef vervolgd wordt.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met:

Ir. Anne-Greet van der Wiel, Projectleider Heft in Eigen Hand, e-mail:  A.vanderwiel@nationaalcoordinatorgroningen.nl

 

Contact formulier