Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt sinds 31 maart 2017 samen met twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied,  provincie Groningen, het Rijk, Groninger Bodem Beweging en Gasberaad aan een nieuw schadeprotocol. Sindsdien zijn schades alleen geregistreerd, maar niet in behandeling genomen. In opdracht van Nationaal Coördinator Groningen start Centrum Veilig Wonen (CVW) nu met het opnemen van schades die na 31 maart 2017 12 uur zijn gemeld.

Geen beoordeling

Schade-inspecteurs gaan het komende half jaar ruim 2.000 adressen inspecteren om de schades te registreren. De schades worden nog niet beoordeeld. Het nog op te richten Instituut Mijnbouwschade gaat daar uitspraak over doen. De schademeldingen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. CVW heeft ongeveer zes maanden nodig om alle inspecties uit te voeren. Door nu alvast te beginnen met inspecteren, liggen alle gegevens straks klaar voor het Instituut Mijnbouwschade om er een oordeel over te vellen. CVW gaat het werk uitvoeren, omdat zij de medewerkers, systemen en expertise hebben om het werk uit te voeren.

Nieuwe manier van schade opnemen

De uitvoering van de inspecties vindt onder toezicht van NCG plaats. Ook moeten de schade-inspecteurs voldoen aan kwaliteitseisen. Zo moet de inspecteur minimaal 10 jaar ervaring hebben met het opnemen van schades en een bouwkundige of civieltechnische opleiding hebben afgerond. De manier van schade opnemen wijkt af van de oude schadeprocedure. Bij de inspectie van de woning registreert de schade-inspecteur niet alleen de gemelde schades, maar alle aanwezige schades. De inspecteur maakt van de inspectie een verslag, maar doet geen uitspraak over de oorzaak van de schade. De bewoner kan aangegeven of de schade volledig en juist is geregistreerd. Dat leidt indien nodig tot aanpassingen. Daarna wordt het opnameverslag overgedragen aan NCG. NCG bewaart de gegevens tot de komst van het Instituut Mijnbouwschade. Het instituut beoordeelt dan de schade en bepaalt het schadebedrag. Alle stappen van het opnameproces zijn vastgelegd in het opnameprotocol.

Nieuw schadeprotocol

Een nieuw schadeprotocol is nodig om de afhandeling van schades te verbeteren en onafhankelijk van NAM te maken. Een belangrijk onderdeel van het protocol is dat alle schades in de toekomst worden beoordeeld door een nog op te richten Instituut Mijnbouwschade. Het instituut is onafhankelijk en beslist over de oorzaak van de schade en het schadebedrag. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe schadeprotocol gereed is. Daarover worden de gesprekken eind augustus hervat.

Vragen?

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen. Heeft u nog andere vragen en/of opmerkingen over uw schademelding? Neem dan contact op met het bewonerscontactcentrum van CVW. Het bewonerscontactcentrum is iedere dag (ook in het weekend) van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar op het gratis telefoonnummer 0800 289 66 36.