Sinds 22 maart 2016 zijn er ‘Versterkingspunten’ geopend in de dorpen waar is gestart. Hier kunt u als bewoner terecht met vragen over de versterking, voor informatie of voor contact met bewonersbegeleiders van de Nationaal Coördinator Groningen. Bewonersbegeleiders zijn de vaste contactpersonen voor u als inwoner. Zij begeleiden de inwoners in het traject van inspecties en versterken van woningen.