Vorderingen tot vergoeding van schade als gevolg van de gaswinning kunnen na vijf jaar verjaren. Gedupeerden kunnen daardoor hun aanspraak op een schadevergoeding kwijtraken. NCG adviseert gedupeerden een eventuele verjaring te voorkomen.

De verjaringstermijn van vijf jaar loopt vanaf het moment dat de gedupeerde bekend is met de schade en de daarvoor aansprakelijke partij. Als de gedupeerde binnen vijf jaar geen actie onderneemt tegen de aansprakelijke partij, dan kan de vordering tot vergoeding van schade verjaren.

Verjaringstermijn

Het verschilt per situatie of en wanneer de verjaringstermijn van vijf jaar begint te lopen. De beving bij Huizinge bijvoorbeeld vond vijf jaar geleden op 16 augustus 2012 plaats. Voor gedupeerden die schade hebben gehad door deze beving en de veroorzaker niet aansprakelijk hebben gesteld of in sommige gevallen nog steeds in een procedure verwikkeld zijn, kan de vordering tot vergoeding van schade op 16 augustus 2017 verjaren.

Verjaring stoppen

De gedupeerde kan de lopende verjaring van vorderingen tot schadevergoeding stoppen (stuiten) door een brief te sturen naar de partij die volgens de gedupeerde aansprakelijk is. Of en wanneer een verjaring is gaan lopen, hangt af van het moment dat de gedupeerde daadwerkelijk bekend is geworden met de partij die aansprakelijk is voor de schade. Dit kan per aansprakelijke partij verschillen. In de brief moet de gedupeerde aangeven dat hij zijn rechten handhaaft en de verjaring stuit. Dan begint een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar te lopen.

Voorbeeldbrief

NCG heeft een voorbeeldbrief voor het stuiten van de verjaring opgesteld. Gedupeerden moeten in de brief zo duidelijk mogelijk  omschrijven welke schade is geleden, zoals materiële en/of immateriële schade. Ook is het verstandig om de brief per aangetekende post met bewijs van ontvangst te verzenden. Daarmee kan de gedupeerde aantonen dat de mededeling is aangekomen bij de geadresseerde.