In Delfzijl heeft Nationaal Coördinator Groningen een lokaal versterkingspunt geopend. Hier kunt u als inwoner van Delfzijl terecht met vragen, voor informatie of contact met bewonersbegeleiders. Zij begeleiden bewoners in het traject van inspecties en eventuele versterking van woningen.

Inspecteren en versterken

Eind 2016 is NCG gestart met het inspecteren van woningen in Delfzijl.  Deze inspecties zijn nodig om vast te stellen of woningen versterkt moeten worden, zodat deze beter bestand zijn tegen aardbevingen.

Het berekenen of woningen aardbevingsbestendig zijn, is ingewikkeld. Ook is het aantal specialisten dat zich hierin heeft gespecialiseerd beperkt. Daarom kunnen niet alle woningen tegelijkertijd worden geïnspecteerd. Dit gebeurt in fases. De meest kwetsbare woningen worden als eerste geïnspecteerd. Bewoners van woningen die aan de beurt zijn voor inspectie, worden vooraf uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Soorten inspecties

Er zijn twee soorten inspecties: een uitgebreide en een eenvoudige (validatie) inspectie. Een deel van de woningen wordt uitgebreid geïnspecteerd. De gegevens uit deze uitgebreide inspecties worden gebruikt als uitgangspunt voor de andere woningen van hetzelfde type. In de andere woningen is dan alleen een eenvoudige inspectie nodig. De uitgebreide inspectie duurt ongeveer 2 dagen, de validatie inspectie ongeveer één uur. De inspecties vinden alleen plaats met toestemming van de bewoners.

Bodemonderzoek (sonderingen)

Naast de bouwkundige inspecties van gebouwen, wordt ook de bodem onderzocht. Kennis van de samenstelling van de grond is nodig om een goede sterkteberekening te kunnen maken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van 'sonderingen'. Deze grondboringen vinden plaats in de openbare ruimte. Lees hier meer over sonderingen.