In de kern van het aardbevingsgebied staan ongeveer 22.000 woningen. Woont u in het aardbevingsgebied? Dan wordt uw huis waarschijnlijk geïnspecteerd. De inspectie van een woning verloopt volgens zeven stappen. U leest hieronder welke stappen dit zijn.

Foto van werklui die tijdens een uitgebreide woninginspectie aan de buitenkant van het huis op een steiger aan het werk zijn

Om de versterking goed aan te pakken, moet eerst duidelijk zijn of en in hoeverre de woningen in een bepaald gebied versterkt moeten worden. Daarom zijn inspecties van woningen nodig. Op basis van deze inspecties wordt berekend welke woningen moeten worden versterkt om ze aardbevingsbestendig te maken. NCG heeft de regie over de inspecties en bepaalt samen met uw gemeente welke inspectie waar en wanneer begint. Centrum Veilig Wonen (CVW) voert de inspecties uit.

Stap 1: Informeren van alle bewoners van het dorp/de buurt

NCG organiseert samen met de betrokken gemeente een informatiebijeenkomst voor bewoners. Ook zijn op verschillende plekken in de provincie ‘Versterkingspunten’ geopend, waar bewoners terecht kunnen met vragen.

Stap 2: Inspecteren van de relatief kwetsbare woningen

Niet alle woningen in het gebied kunnen tegelijkertijd worden geïnspecteerd. We beginnen in de kern van het aardbevingsgebied.Woningen die het meest kwetsbaar zijn, komen als eerste aan de beurt. Bewoners van woningen die aan de beurt zijn voor een inspectie, worden hierover vooraf geïnformeerd.

Beschikbare bouwkundige gegevens

Eerst kijken we naar de al beschikbare bouwkundige gegevens van woningen. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van het Kadaster en bouwtekeningen. Dit duurt ongeveer twee weken. Daarna begint de inspectie van de woning.

Soorten inspecties

Er zijn twee soorten inspecties: een uitgebreide inspectie en een eenvoudige inspectie (validatie-inspectie). Niet alle woningen hoeven uitgebreid geïnspecteerd te worden. De resultaten van de uitgebreide inspectie worden op een eenvoudige manier bij de andere woningen toegepast.

Uitgebreide inspectie

Per type woning wordt bij een deel van de huizen een uitgebreid onderzoek aan de buiten- en binnenkant gedaan. Dit duurt ongeveer twee dagen en geeft overlast. Soms is het nodig om gaten in wanden, muren of plafonds te maken. Of moet in de tuin worden gegraven om de fundering te zien. Na de inspectie wordt alles weer in originele staat teruggebracht. Als tijdens de inspectie schade wordt veroorzaakt, dan wordt deze altijd hersteld. We doen ons uiterste best om de overlast zo klein mogelijk te houden.

Eenvoudige inspectie

Voor de overige woningen geldt dat zij wel geïnspecteerd worden, maar dan minder uitgebreid. In deze minder uitgebreide inspectie gebruiken we de gegevens uit de uitgebreide inspecties en kijken we of er afwijkingen zijn. Dit heet officieel ‘validatie-inspectie’ en duurt maximaal één uur. Deze inspecties geven minder overlast. Het is hierbij niet nodig gaten in muren of plafonds te maken.

Vragen tijdens de inspecties?

Er kan veel op u af komen tijdens een inspectie. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het versterkingspunt bij u in de buurt of bij uw bewonersbegeleider.

Foto van werklui die tijdens een uitgebreide woninginspectie aan de buitenkant van het huis op een steiger aan het werk zijn

Stap 3: Berekenen of de woning versterkt moet worden

Op basis van de inspecties gaan specialisten berekenen of de woning versterkt moet worden. Dit noemen we 'engineering'. Dit berekenen gebeurt erg uitgebreid en precies en duurt daarom ongeveer drie maanden.

Stap 4: Berekenen wat er moet gebeuren om de woning veilig te maken

Blijkt uit de berekeningen dat de woning versterkt moet worden? Dan moet er nog een berekening worden gemaakt. Met deze tweede berekening wordt bepaald wat er moet gebeuren om de woning veilig te maken. Dit is een ingewikkeld proces, dat ruim twee maanden in beslag kan nemen.

Stap 5: Bespreken van het versterkingsadvies met de bewoners

De maatregelen die nodig zijn om uw woning te versterken, worden beschreven in een versterkingsadvies. Dit advies wordt met u besproken.

Bedenktijd

Moet uw woning versterkt worden? De versterking van een woning is een ingrijpende klus. U krijgt altijd bedenktijd om hier een beslissing over te nemen. Als eigenaar van een woning besluit u uiteindelijk zelf of de versterkingsmaatregelen worden uitgevoerd. Heeft u hier vragen over? Ook dan kunt u terecht bij de bewonersbegeleiders van het Versterkingspunt bij u in de buurt.

Stap 6: Opstellen en bespreken van het gebiedsversterkingsplan

Als alle gesprekken met de bewoners in een bepaalde buurt zijn gevoerd, maken de gemeente en NCG samen een gebiedsversterkingsplan. Dit gebiedsversterkingsplan is een plan van aanpak voor het hele dorp of de buurt. Als het kan, nemen zij hier bijvoorbeeld ook voorzieningen op het gebied van energie en leefbaarheid in mee. Het gebiedsversterkingsplan wordt met u en uw buurtbewoners besproken.

Stap 7: Uitvoering van het gebiedsversterkingsplan

De uitvoering kan beginnen als er overeenstemming is over het gebiedsversterkingsplan en de financiering is geregeld. Dit gaat altijd in overleg met de bewoners.