Meer tijd nodig voor versterkingsadviezen

Op donderdag 12 oktober zijn bewoners van woningen die onderdeel uitmaken van het inspectie- en versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) geïnformeerd over het versterkingsadvies voor hun woning. Het gaat om woningen die in 2016 en 2017 zijn geïnspecteerd, om te beoordelen of de woning bestand is tegen aardbevingen of moet worden versterkt.

Foto van werklui die tijdens een uitgebreide woninginspectie aan de buitenkant van het huis op een steiger aan het werk zijn

Eigenaren van woningen die in 2016 zijn geïnspecteerd, ontvangen het versterkingsadvies van hun woning(type) tussen 1 november en 22 december 2017. Eigenaren van woningen of bedrijfspanden die in 2017 zijn geïnspecteerd, moeten nog even geduld hebben. Daar wordt het versterkingsadvies niet eerder dan 2018 verwacht.

4.000 huishoudens

In totaal hebben circa 4.000 huishoudens een brief ontvangen. Brief 1 is naar ongeveer 1.000 adressen verzonden in de gemeenten Loppersum, Slochteren en Ten Boer. De tweede brief is verzonden naar ruim 3.000 adressen in de gemeenten Appingedam, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer, Slochteren en Delfzijl. Ook ondernemers waarvan het bedrijfspand is geïnspecteerd, zijn geïnformeerd over de stand van zaken. Klik op onderstaande links om de brieven te lezen.

Kwaliteit versterkingsadviezen

NCG stelt eisen aan de kwaliteit van het versterkingsadvies. De kwaliteit van de adviezen voldoet in sommige gevallen nog niet aan de eisen die NCG met Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft afgesproken. CVW heeft daarom aangegeven meer tijd nodig te hebben om een goed versterkingsadvies te maken. Ook hebben specialisten verschillende standpunten over het versterken van vloeren, funderingen en de ondergrond. Hierdoor worden verschillende versterkingsmaatregelen voor vergelijkbare woningen voorgesteld. Dit heeft grote gevolgen voor de te nemen maatregelen en het effect hiervan op woningen.

Maatregelen NCG

NCG gaat onderzoeken hoe vertraging in de toekomst kan worden voorkomen. Er wordt gekeken naar de werkwijze en naar het inzetten van specialisten. Zo wordt gewerkt aan een snellere werkwijze van woninginspecties door woningen van hetzelfde type niet allemaal uitgebreid te inspecteren en de sterkte van de woning door te rekenen. CVW geeft aan dat er op dit moment te weinig specialisten beschikbaar zijn om te berekenen of woningen wel of niet versterkt moeten worden en zo ja, hoe. NCG onderzoekt of de beschikbare specialisten efficiënt worden ingezet. Ook wordt gekeken of er meer specialisten ingezet kunnen worden.