Start versterking vliesgevelwoningen Appingedam

Op maandag 16 oktober start de versterking van de eerste vliesgevelwoningen in de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam. Door deze woningen te versterken zijn ze beter bestand tegen mogelijke aardbevingen. Naar verwachting duren de werkzaamheden acht tot tien weken.

Impressie vliesgevelwoning

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft in 2016 in Opwierde-Zuid 398 woningen laten inspecteren en doorrekenen. Hieruit bleek dat alle woningen versterkt moeten worden. De geïnspecteerde woningen zijn te verdelen in twee typen woningen. Het gaat om 165 vliesgevelwoningen en 233 woningen met een gemetselde gevel. De versterkingsmaatregelen verschillen per woningtype.

Vliesgevelwoningen

Dit jaar begint NCG met de versterking van de eerste vier blokken vliesgevelwoningen. Het gaat om in totaal 30 woningen aan de Burgemeester de Sitterstraat, de Parksingel en de Burgemeester Lewe van Aduardstraat. Niet alle woningen kunnen tegelijk worden versterkt. Om de wijk leefbaar en bereikbaar te houden, begint NCG met vier woonblokken. De andere woonblokken volgen in 2018. Uiteindelijke worden alle 165 vliesgevelwoningen versterkt. Centrum Veilig Wonen voert de versterkingsmaatregelen uit onder regie van NCG.

Impressie hoeksteunen Delken Rozema woningen Appingedam

Versterkingsmaatregelen

De versterkingsmaatregelen gebeuren per woonblok. De kopwoningen krijgen een steunconstructie aan de buitenkant (zie impressies). Deze constructie zorgt ervoor dat alle woningen met elkaar worden verbonden. Hierdoor vormen de woningen samen één stevige basis  en is het hele woonblok versterkt. In overleg met bewoners is gekeken of zij tijdens de werkzaamheden thuis kunnen blijven. Een aantal bewoners heeft ervoor gekozen tijdens de bouwperiode gebruik te maken van een tijdelijke woning.

Gemetselde woningen

De versterking van de gemetselde woningen blijkt zeer ingrijpend met hoge kosten. Daarom wordt onderzocht of voor deze woningen versterken door sloop en nieuwbouw een beter alternatief is. Dit gebeurt in overleg met de bewoners.

Andere projecten

Het zijn niet de eerste versterkingswerkzaamheden in Opwierde-Zuid. Woningcorporatie Marenland werkt op dit moment aan de versterking van corporatiewoningen in dezelfde wijk.