Waar moet ik wonen wanneer mijn huis versterkt wordt?

Bewoners die hun huis uit moeten, kunnen mogelijk zelf voor vervangende huisvesting zorgen. Maar de NCG kan hen ook vervangende huisvesting aanbieden. Dit gaat in goed overleg tussen bewonersbegeleider en betrokkenen.