Wat gebeurt er als ik geen inspectie wil?

Altijd zal geprobeerd worden om gezamenlijk met u als eigenaar/ bewoner tot een oplossing te komen. In het uiterste geval kan de gemeente, op basis van de woningwet, beslissen dat een inspectie moet plaatsvinden, namelijk als er sprake is van een gevaarlijke situatie.