Welke criteria worden er gehanteerd bij het bepalen van de sterkte van woningen?

Op 18 december 2015 heeft het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen gepubliceerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.  Deze versie vervangt de ontwerprichtlijn die in februari 2015 werd gepresenteerd. In deze NPR staan de bouwvoorschriften waar de woningen in het aardbevingsgebied aan moeten voldoen zodat zij veilig zijn bij een aardbeving.
Het gaat hierbij om zowel nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw.
Constructeurs kunnen deze richtlijn gebruiken om te berekenen hoe sterk een gebouw moet zijn om te voldoen aan de in Nederland gehanteerde veiligheidsnorm. Denk bijvoorbeeld aan de constructie, bakstenen of kozijnen. De NCG, de betrokken gemeenten en de provincie hebben afgesproken deze versie van de NPR vanaf 1 januari 2016 als beleidslijn te gebruiken voor het toetsen van de sterkte van de bestaande gebouwen.