Folder Risico van gebouwen

Sommige gebouwen in Groningen voldoen door de aardbevingen niet aan de veiligheidsnorm. Bij het ene gebouw is dit risico groter dan bij het andere gebouw. Met een computermodel wordt berekend waar het risico het grootst is. Gebouwen met een verhoogd risico worden als eerste onderzocht.
In deze folder leest u hoe dat risico wordt bepaald.