Bestuurlijke afspraken versterking Groningen

Op 6 november 2020 hebben het Rijk, de provincie Groningen en de gemeentes Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt extra afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over de versterking van woningen in het aardbevingsgebied. En over perspectief voor de inwoners. Hieronder vindt u meer informatie. U kunt ook meteen naar de meest gestelde Vragen en Antwoorden.

Om welke adressen gaat het?

De bestuurlijke afspraken gelden voor:

  1. Ruim 26.000 adressen die in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zitten. Deze adressen zijn afkomstig uit eerdere gemeentelijke versterkingsplannen. Dit totaal van ruim 26.000 adressen noemen we de ‘versterkingsopgave.’
  2. De overige adressen in het aardbevingsgebied. De precieze begrenzing van dit gebied moet nog worden bepaald. Uitgangspunt is het gebied van de waardedalingsregeling, aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682.

De nieuwe afspraken gaan niet over het herstel van schade. Alle aardbevingsschade wordt vergoed, dat is en blijft het uitgangspunt. Ook al gemaakte afspraken over de versterking van woningen blijven gelden. 

Bestuurlijke afspraken voor adressen binnen de versterkingsopgave

Wat de bestuurlijke afspraken voor u als eigenaar van een woning (gebouw) in de versterkingsopgave betekenen is afhankelijk van uw situatie. Er zijn drie mogelijkheden. 

Drie mogelijkheden

Bestuurlijke afspraken voor adressen in het aardbevingsgebied, maar buiten de versterkingsopgave

Voor eigenaren van gebouwen in het aardbevingsgebied die niet in de ‘versterkingsopgave’ zitten geldt het volgende:

  • Het gaat om hetzelfde gebied als dat van de waardedalingsregeling, aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682.
  • Voor particuliere eigenaren binnen dit gebied komt er een subsidie voor woningverbetering van 10.000 euro per adres. Deze subsidie is aan te vragen via Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De subsidieregeling van 10.000 euro is een initiatief van de gemeenten en de rijksoverheid. NCG heeft geen rol in deze subsidieregeling. Uw vragen over deze regeling kunt u daarom het beste stellen aan SNN.
  • Ook woningcorporaties krijgen geld om hun woningen in dit gebied op te knappen.

U hebt een huurwoning

Huurders van woningcorporaties ontvangen een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro. Dit geldt voor alle huurders in hetzelfde gebied als dat van de waardedalingsregeling. Aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt: dit zijn de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682. Dit bedrag wordt aan huurders uitgekeerd door de woningcorporatie. Huurders worden daar later dit jaar over geïnformeerd.

Subsidies en vergoedingen

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding uit de afspraken van 6 november 2020 tussen de Rijksoverheid, aardbevingsgemeenten en provincie Groningen? Bekijk dan onderstaand schema. Door op het vergrootglas in de afbeelding te klikken, kunt u het schema vergroten. U kunt het schema ook downloaden. Een compleet overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van de verschillende subsidies vindt u op de website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Daar kunt u de subsidies ook aanvragen. 

De titel van deze afbeelding is ‘Heb ik recht op een vergoeding?’. In de afbeelding worden stappen genoemd. Per stap kan iemand kiezen voor ‘ja’ of ‘nee’. Zo ziet hij of zij welke subsidie of tegemoetkoming er voor hem of haar is. Het stappenplan benoemt de volgende punten: •	De start van de afbeelding is de stelling: mijn gebouw zat op 6 november 2020 in het versterkingsprogramma van NCG.  •	Alle subsidies en tegemoetkomingen die in deze afbeelding genoemd worden, zijn aan te vragen via SNN (LINK). Vanaf wanneer de vergoeding aangevraagd kan worden, verschilt per subsidie.  •	Er is een subsidie van 17.000 euro voor eigenaren van wie het gebouw niet is beoordeeld met de oude inzichten (NPR 9998:2018 tijdvak 2 of ouder). Aan te vragen vanaf 1 juni 2021.  •	Er is een subsidie van 17.000 euro en een tegemoetkoming van 13.000 voor eigenaren die niet kiezen voor een aanvullend pakket met (versterkings)maatregelen. Deze aanvraag kan vanaf dit najaar worden gedaan. Deze subsidie geldt ook voor eigenaren die wel kiezen voor een nieuwe beoordeling. In dit laatste geval moet met de subsidieaanvraag een herbeoordelingsbesluit van NCG meegestuurd worden en kan de eigenaar de subsidie al aanvragen vanaf 1 juni 2021.    •	Er is een subsidie van 7.000 euro voor eigenaren die niet kiezen voor een nieuwe beoordeling met de nieuwe inzichten (zie deze video voor een uitleg van de nieuwe inzichten (LINK, MAAR VIDEO IS NOG NIET KLAAR). Deze subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 juni 2021. Eigenaren kunnen deze subsidie ook aanvragen als ze al een versterkt gebouw hebben of als ze al een overeenkomst hebben gesloten met een aannemer of als ze wel kiezen voor het laten uitvoeren van aanvullende (versterkings)maatregelen waarover hij of zij door de eigen gemeente is geïnformeerd. Zo wordt voorkomen dat er in de wijk verschillen ontstaan in de versterkingsmaatregelen. Deze subsidie kan worden aangevraagd vanaf dit najaar. •	Zat een gebouw niet in het versterkingsprogramma op 6 november 2020, dan is er geen vergoeding voor eigenaren die niet particulier eigenaar van een gebouw zijn met woonbestemming in het gebied waar de waardedalingsregeling geldt plus de postcodes 9679, 9681 en 9682. Voor eigenaren die wel particulier eigenaar zijn, is een subsidie van 10.000 euro beschikbaar. Het gebouw moet dan gebouwd zijn voor 1 januari 2016. Aanvragen kan vanaf 1 juli 2021.

©NCG

Vragen en antwoorden

Meer informatie vindt u in het overzicht met vragen en antwoorden

Laatste update: 18-10-2021