Resultaat versterking 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021

Hieronder ziet u de resultaten per maand en in totaal voor het jaar 2021. Voor 2021 heeft NCG de volgende doelstellingen: 4000 opnames uitvoeren, 4000 beoordelingen vaststellen en 1500 versterkingstrajecten afronden, waarbij er bij 1000 tot 1200 trajecten sprake is van bouwkundige versterking.

2021

2021
Resultaat 2021janfebmrtaprilmeijuniTotaal 2021
In lokaal plan van aanpak opgenomen0000000
Opname uitgevoerd255162320139122371035
Beoordeling vastgesteld116811212551874561216
Normbesluit (Versterkingsadvies) genomen651771432161043681073
Versterkingsbesluit (Uitvoeringsplan) genomen513 18  94140 
Bouw gestart541524360102
Bouw gereed3628191036102
Versterkingstraject afgerond493347917146
Brontabel als csv (473 bytes)

Toelichting op de maandcijfers

De cijfers laten zien dat er tot en met 30 juni, 1.035 opnames en 1.216 beoordelingen zijn uitgevoerd en dat er 146 versterkingstrajecten werden afgerond.

Peter Spijkerman lichtte de resultaten in mei toe. Deze toelichting geldt ook nog voor de resultaten over juni.  

Uit de toelichting in mei:
De cijfers lieten vorig jaar eenzelfde beeld zien, maar uiteindelijk hebben we de doelstellingen voor 2020 toch grotendeels bereikt. Het is namelijk niet zo dat we in elke maand evenveel resultaten behalen. Dit jaar wordt het achterblijven van de cijfers onder meer veroorzaakt doordat wij eigenaren zorgvuldig willen informeren over wat de bestuurlijke afspraken van november 2020 voor hen betekenen: welke keuzes kunnen zij maken. Het gaat dan om versterken op basis van het voorliggende advies, dat is opgesteld met een verouderde NPR (meer versterkingsmaatregelen) óf herbeoordelen op basis van de meest recente NPR, wat zal leiden tot lichtere versterkingsmaatregelen. Ook zorgen we ervoor dat eigenaren een onafhankelijke adviseur kunnen inschakelen die kan helpen bij het maken van de juiste keuze. Het verstrekken van alle beschikbare informatie en het maken van de juiste keuze kost tijd. Op korte termijn vertraagt dit het traject, maar het is belangrijk voor eigenaren om een weloverwogen keuze te kunnen maken. 

Vanaf juli zijn we gestart met de eerste 1000 adressen die door de gemeentes zijn aangedragen voor de typologieaanpak. Deze methode stelt ons in staat om gelijksoortige panden sneller op te nemen en te beoordelen. Daarom denken we dat het nog steeds mogelijk is de doelstellingen voor opnames en beoordelingen te behalen. De toename van het aantal opnames en beoordelingen zal voor het eerst terug te zien zijn in de cijfers van juli. 

Het starten met de typologieaanpak zal ook een impuls geven aan het afronden van het aantal versterkingstrajecten; een deel van de panden zal direct op norm (veilig) zijn. Voor deze panden kunnen we het traject afronden.

Het behalen van de doelstelling om 1500 versterkingstrajecten af te ronden, waarbij het bij circa 1000 tot 1200 trajecten gaat om panden die bouwkundig versterkt moeten worden, is een uitdaging. Duizenden adressen zitten in de pijplijn. Bij deze adressen werken we aan het opstellen van een uitvoeringsplan. Het moment van starten met de bouwwerkzaamheden wordt door veel eigenaren echter uitgesteld, omdat ze eerst de keuze willen maken: herbeoordelen of niet. Voor het daadwerkelijk versterken van de huizen zijn we ook afhankelijk van de bouwsector waarin steeds meer sprake is van arbeidskrapte. Vanzelfsprekend zoeken we met de bouwsector naar oplossingen voor het vergroten van de bouwcapaciteit.

In het resterende deel van het jaar denken we nog een flinke inhaalslag te kunnen maken. Veel van de projecten waaraan we nu werken kennen een lange doorlooptijd. Het gaat om complexe projecten waarbij sprake is van sloop en nieuwbouw of waar zware versterkingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Parallel aan deze complexe projecten gaan we nu ook meer panden oppakken waar lichtere versterkingsmaatregelen nodig zijn. Dat betekent dat meer panden, sneller veilig zullen zijn. Ook zullen we in de tweede helft van het jaar meer resultaten boeken doordat eigenaren de keuze wel/niet herbeoordelen maken en we weer verder kunnen met het traject. Of we de doelstelling halen of moeten bijstellen is nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat we ons maximaal inzetten om zoveel mogelijk trajecten af te ronden dit jaar.


Meer informatie over lopende projecten vindt u bij Te verwachten resultaten.