Resultaat versterking 1 januari 2021 t/m 31 maart 2021

Hieronder ziet u de resultaten per maand en in totaal voor het jaar 2021. Voor 2021 heeft NCG de volgende doelstellingen: 4000 opnames uitvoeren, 4000 beoordelingen vaststellen en 1500 versterkingstrajecten afronden.  

2021

2021
Resultaat 2021janfebmrtTotaal 2021
In lokaal plan van aanpak opgenomen0000
Opname uitgevoerd187153236576
Beoordeling vastgesteld10084125309
Normbesluit (Versterkingsadvies) genomen64176143383
Versterkingsbesluit (Uitvoeringsplan) genomen541322
Bouw gestart53151179
Bouw gereed39271780
Versterkingstraject afgerond4932990
Brontabel als csv (370 bytes)

Toelichting op de maandcijfers

Het resultaat in maart loopt achter ten opzichte van de gemiddelde resultaten in de tweede helft van 2020. Hiervoor zijn verschillende oorzaken. Allereerst hebben de strengere coronamaatregelen nog steeds effect op het aantal opnames dat we kunnen uitvoeren. Zo konden opnames die met meerdere mensen uitgevoerd moeten worden niet doorgaan. Hierbij gaat het onder andere om opnames in het programma Agro. Het aantal opnames neemt enigszins toe, maar is nog niet op het gewenste niveau. De angst voor besmetting met corona heeft hier nog effect op.

Verder blijven de strengere coronamaatregelen effect hebben op het starten en afronden van de versterkingsmaatregelen (bouw gestart en gereed). Eigenaren, maar ook aannemers stelden de start van de werkzaamheden vanwege de strengere lockdown uit. Bij circa 100 adressen zijn de werkzaamheden tijdelijk stopgezet vanwege de angst voor besmetting van het coronavirus. Zonder dit uitstel waren deze adressen waarschijnlijk in januari 2021 opgeleverd.

Voortvloeiend uit de in november gemaakte bestuurlijke afspraken zijn er aanpassingen gemaakt over de te hanteren opname- en beoordelingsmethode. Daardoor moesten eerder gemaakte overeenkomsten met ingenieursbureaus herzien worden en was het noodzakelijk een al lopende Europese aanbesteding opnieuw in de markt te zetten. Inmiddels zijn de processen en afspraken weer duidelijk. De bestuurlijke afspraken brengen ook met zich mee dat eigenaren die zouden kunnen starten met de bouw nu een herbeoordeling overwegen. De beslissing om te starten met de bouw stellen zij daarom uit.

Een aantal resultaten die in deze rapportage genoemd worden zijn hoger dan de cijfers die in de vorige rapportage stonden. Het gaat hierbij om de cijfers van de vastgestelde beoordelingen, de Normbesluiten, het starten en afronden van de versterkingsmaatregelen (bouw gestart en gereed) en de afgeronde versterkingstrajecten. De productie hiervan is met terugwerkende kracht in maart geregistreerd.

In maart zijn er dertien Versterkingsbesluiten genomen en gedeeld met de eigenaar. Dit aantal is relatief laag vanwege twee redenen. Ten eerste is het nemen van de versterkingsbesluiten nieuw voor de organisatie; het opstarten en stroomlijnen van het proces kost tijd. Ten tweede heeft het bestuursakkoord impact op het aantal genomen Versterkingsbesluiten. Veel eigenaren hebben nog niet alle benodigde informatie om te kunnen beslissen of ze kiezen voor een herbeoordeling of doorgaan met het lopende versterkingstraject.

Het aantal afgeronde versterkingen is nog niet erg hoog, dit komt door complexe versterkingswerkzaamheden. Het gaat hier voornamelijk om sloop/ nieuwbouw, Heft in eigen hand/ Eigen Initiatief. Het aantal afgeronde versterkingen is nog conform onze verwachting om het einddoel van 2021 te halen.