Voortgang per batch

Voor een aantal adressen binnen de versterkingsoperatie zijn dezelfde uitvoeringstechnische en bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze groepen adressen noemen we batches. De adressen binnen de verschillende batches zijn verspreid over meerdere gemeenten binnen het aardbevingsgebied.

De onderstaande figuren laten voor de werkvoorraad van elke batch zien hoe de adressen verdeeld zijn over de fasen binnen het versterkingstraject. Is er voor een adres een bepaald resultaat bereikt, dan schuift het adres door naar een volgende fase. Een uitgebreide toelichting op de versterkingsfasen vindt u bij Versterking in stappen.