Voortgang per bijzondere categorie

Binnen het versterkingsproces is speciaal aandacht voor een aantal bijzondere categorieën (sectorale programma’s), zoals zorg, scholen, dorpshuizen, agro en Heft in Eigen Hand/Eigen Initiatief. De panden binnen deze categorieën zijn verspreid over alle gemeenten binnen het aardbevingsgebied. Omdat de panden binnen elke categorie specifieke aandacht vragen, zijn ze binnen het versterkingsproces geclusterd. 

De onderstaande figuren laten voor de werkvoorraad van elke bijzondere categorie zien hoe de adressen verdeeld zijn over de fasen binnen het versterkingstraject. Is er voor een adres een bepaald resultaat bereikt, dan schuift het adres door naar een volgende fase. Een uitgebreide toelichting op de versterkingsfasen vindt u bij Versterking in stappen.