Voortgang per risicoprofiel

Om te bepalen welke panden mogelijk niet veilig zijn wanneer een aardbeving zich voordoet, wordt er gewerkt met een computermodel: de SDRA-methode. SDRA betekent Seismische Dreigings- en Risico Analyse, oftewel beoordeling van gevaren en risico’s. Op basis van de uitkomsten krijgt een pand een risicoprofiel: normaal, licht verhoogd of verhoogd. Meer uitleg en informatie over de SDRA en de risicoprofielen staat op de pagina Risico van gebouwen

De onderstaande figuren laten voor de werkvoorraad van elke gemeente zien hoe de adressen verdeeld zijn over de fasen binnen het versterkingstraject. Is er voor een adres een bepaald resultaat bereikt, dan schuift het adres door naar een volgende fase.

Verhoogd (P50)

Licht verhoogd (P90)

Normaal (Grijs)

Meer weten over de versterkingsfasen?

Lees dan meer bij Versterking in stappen.