Voortgang per risicoprofiel

Om te bepalen welke panden mogelijk niet veilig zijn wanneer een aardbeving zich voordoet, wordt er gewerkt met een computermodel: de SDRA-methode. SDRA betekent Seismische Dreigings- en Risico Analyse, oftewel beoordeling van gevaren en risico’s. Op basis van de uitkomsten krijgt een pand een risicoprofiel: normaal, licht verhoogd of verhoogd.
De SDRA bepaalt echter niet of een gebouw veilig is. Het berekent ook niet of een gebouw schade heeft. Het computermodel wordt alleen gebruikt om te bepalen waar we moeten beginnen met onderzoeken. Meer uitleg en informatie over de SDRA en de risicoprofielen staat op de pagina Risico van gebouwen

De onderstaande figuren laten voor de werkvoorraad van elk risicoprofiel zien hoe de adressen verdeeld zijn over de fasen binnen het versterkingstraject. Is er voor een adres een bepaald resultaat bereikt, dan schuift het adres door naar een volgende fase. Een uitgebreide toelichting op de versterkingsfasen vindt u bij Versterking in stappen.

Verhoogd (P50)

Licht verhoogd (P90)

Normaal (Grijs)