Voorbeelden resultaten maart 2021

In maart 2021 bereikten we binnen de versterkingsopgave onder meer de volgende resultaten.

Start plaatsen casco’s Hink Oostingstraat in ’t Zandt

Er werd op  3 maart gestart met het plaatsen van de eerste houtskelet casco’s aan de Hink Oostingstraat in ’t Zandt. De aannemer heeft in opdracht van NCG twaalf oude woningen gesloopt en bouwt daar acht aardbevingsbestendige en gasloze woningen voor terug. De verwachting is dat de woningen eind april 2021 opgeleverd worden.

Eerste bouwdossiers overhandigd aan bewoners Nije Buurt Ten Post

Op 5 maart heeft NCG de eerste vijf bouwdossiers persoonlijk overhandigd aan bewoners van de Nije Buurt in Ten Post. Het gaat om bewoners van een sloop-nieuwbouwtraject. In totaal gaat het over 29 adressen. In de periode hierna hebben de bewoners van de overige 24 adressen hun bouwdossier ontvangen.

Hoogste punt Duursumerweg Loppersum bereikt

Het hoogste punt van de woningen aan de Duursumerweg in Loppersum is begin maart bereikt. De aaannemer heeft in opdracht van NCG de woningen gesloopt en bouwt momenteel zes nieuwe gasloze woningen, bestaand uit drie twee-onder-een-kapwoningen. Deze woningen worden in de zomer van dit jaar opgeleverd.

Twee zorggebouwen versterkt in Bedum

Twee zorggebouwen van zorgaanbieder ’s Heeren Loo op de locatie Ter Laan in Bedum zijn versterkt. De versterking van deze gebouwen valt binnen het zorgprogramma van NCG. De gebouwen zijn ook gerenoveerd. In mei 2020 is gestart met de versterking. De aannemer en ‘s Heeren Loo maken de woning nu gebruiksklaar voor de bewoners en de verwachting is dat zij in de lente weer terug kunnen keren.

Duurzame nieuwbouwwoning met bijzonder ontwerp opgeleverd

In 2015 kregen de bewoners van een voormalige keuterboerderij te maken met aardbevingsschade. De verbouwing hiervan werd op de lange baan geschoven. In november 2019 werd deze afgeblazen, omdat de woning ook in het versterkingstraject werd opgenomen. Tijdens de planvorming werd besloten tot sloop en nieuwbouw. Vorig jaar werd gestart met de bouw van deze duurzame nieuwbouwwoning met een bijzonder ontwerp. Begin maart 2021 werd de woning opgeleverd.

Oplevering monumentaal dorpshuis Wirdum

Het dorpshuis in Wirdum werd versterkt én verbouwd en eind maart opgeleverd. NCG nam de versterking voor haar rekening; het bestuur van het dorpshuis was de opdrachtgever voor de verbouwing. Na een twee jaar durende voorbereiding werd vastgesteld hoe de noodzakelijke versterkingswerkzaamheden én de verbouwwensen van het bestuur vorm zouden krijgen. In augustus 2020 startte de aannemer met de uitvoering van de werkzaamheden. Helaas werd de geplande opleverdatum – eind 2020 – niet gehaald. Tijdens de werkzaamheden bleek dat het gebouw in een slechtere staat was dan verwacht en liep de versterking een vertraging van twee maanden op.

Vier duurzaam versterkte woningen opgeleverd na lange aanloop

Onlangs leverde NCG vier versterkte woningen op aan de Badweg in Loppersum. Een week eerder dan gepland en met weinig opleverpunten. Maar de bewoners hebben een zeer stressvolle periode achter de rug, waarin jarenlang werd vergaderd en plannen werden uitgesteld. En waarin onderhoud van de woning – in afwachting van een onzeker versterkingstraject – werd uitgesteld. De versterkingswerkzaamheden startten eind oktober 2020. Vloeren, wanden en daken werden verankerd en het voegwerk van de buitengevels werd vervangen. De eigenaren maakten met behulp van subsidie en eigen bijdragen gebruik van koppelkansen, zoals het aanbrengen van zonnepanelen, extra dakisolatie, kunststofkozijnen en woningverbetering.

Opnieuw woning Meerweg in Overschild opgeleverd

Eind maart werd opnieuw een woning aan de Meerweg in Overschild opgeleverd. De sloop van de bestaande woning begon in oktober 2020. De grond was vervuild en er was asbest aanwezig in het oude pand. Hierdoor was het een uitdaging om de woning binnen de afgesproken tijd (zes maanden) op te leveren. Er zijn inmiddels zes vrijstaande woningen opgeleverd en er wordt nog gewerkt aan twee drie-onder-één-kap-woningen. De start van de bouw van één van de vier vrijstaande woningen staat gepland in mei.