Lonneke - projectleider

Lonneke werkt sinds 2016 bij Nationaal Coördinator Groningen. Eerst als projectondersteuner en sinds 2019 als projectleider. Binnen het programma Versterking Bijzondere Situaties (VBS) begeleidt ze versterkingstrajecten van begin tot eind: ‘Samen zorgen we ervoor dat de bewoner een veilige woon- en leefomgeving krijgt en dat we dit realiseren binnen de gestelde kaders en afspraken. Als we dat voor elkaar krijgen, geeft mij dat veel voldoening.’

Versterking bijzondere situaties

De regeling is ingesteld om eigenaren in dringende en bijzondere situaties snel te kunnen helpen. Deze eigenaren dreigen met de bestaande compensatieregelingen tussen wal en schip te raken. ‘Het gaat om eigenaren met schade aan hun woning of gebouw, die medische, psychische en/of sociale problemen ondervinden of in financiële problemen zijn geraakt door de aardbevingen in het gebied. Op dit moment vallen er 180 panden binnen de regeling bijzondere situaties. Ons doel is om de versterking van deze panden binnen drie jaar uitgevoerd te hebben,’ vertelt Lonneke.

Passie voor projecten

Als projectleider zorgt Lonneke dat het proces van de versterking goed loopt. ‘Als projectleider bewaak ik het versterkingsproces van ontwerp tot en met realisatie en zorg ik ervoor dat het proces in beweging blijft. Ik regel dat de betrokken partijen bij elkaar komen en dat we afspraken met elkaar maken, zodat iedereen goed op de hoogte is wat ieder zijn verantwoordelijkheid is binnen dit proces. Samen werken we toe naar het eindresultaat en zorgen we ervoor dat de bewoner krijgt waar hij recht op heeft. Als het lukt om dat met z’n allen voor elkaar te krijgen, geeft mij dat veel voldoening.’

Van versterkingsadvies naar bouwkundig ontwerp

Als het versterkingsadvies er ligt, begint het werk van Lonneke. Haar projecten bestaan vervolgens uit een ontwerpfase en een realisatiefase. ‘Samen met het ingenieursbureau en de bewonersbegeleider licht ik het versterkingsadvies toe aan de bewoners. We spreken met elkaar door wat de voorgestelde maatregelen betekenen voor de bewoner. In een later stadium ga ik samen met de bewoners en een constructeur door de woning om te kijken wat het versterkingsadvies in de praktijk betekent. Hoe kan het versterkingsadvies concreet worden uitgevoerd? Uiteindelijk ligt er een definitief ontwerp waarin staat hoe de versterking moet worden uitgevoerd. Op basis hiervan gaat de aannemer aan de slag met de uitvoering.’

Hoofd koel houden

Soms blijkt een op het eerste gezicht eenvoudig project toch lastiger dan verwacht. Lonneke: ‘Een project wat mij is bijgebleven en waar ik veel van heb geleerd is een sloop-nieuwbouw traject. De bewoners kregen daar onverwacht te maken met vele tegenslagen. Van asbest tot bodemverontreiniging en van vorst tot storm. Op zulke momenten houd ik mijn hoofd koel en neem ik mijn verantwoordelijkheid. We hebben binnen het gestelde budget de planning toch rond kunnen krijgen.’