Start onderzoek naar beschermde dieren

In april 2023 zijn ecologen weer gestart met het onderzoek naar beschermde dierensoorten in het Groningse aardbevingsgebied. Dit is nodig omdat versterkingswerkzaamheden de woon- en leefgebieden niet mogen verstoren. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) laat daarom onderzoeken waar beschermde dieren in gebouwen en wijken zitten.

Kwetsbare dieren worden beschermd door de Wet Natuurbescherming. NCG heeft voor de versterkingsopgave een ontheffing voor deze wet gekregen van de provincie Groningen. Uitgangspunt bij de werkzaamheden in opdracht van NCG is dat het woon- en leefgebied van beschermde diersoorten na de versterking beter is dan voor de versterking. Daarom brengen ecologen in de lente en aan het einde van de zomer de beschermde dieren in kaart. Tijdens en na het afronden van versterkingswerkzaamheden kan zo onderzocht worden of er voldoende verblijfplaatsen aanwezig zijn.

Planning ecologisch onderzoek

De onderzoeken worden in de komende maanden uitgevoerd door ecologen die zijn te herkennen aan een oranje/gele jas met daarop het woord ‘Ecoloog’. In april en mei vindt overdag onderzoek plaats naar huismussen. Tussen mei en juli vindt onderzoek plaats naar vleermuizen en gierzwaluwen. Halverwege augustus start een onderzoek naar verblijfplaatsen van grote groepen vleermuizen in grote gebouwen, zoals kerken of flatgebouwen. De onderzoeken vinden plaats in het hele gebied van het Groningen gasveld. Het huismussenonderzoek vindt overdag plaats, de onderzoeken naar vleermuizen en gierzwaluwen vooral ’s ochtends vroeg rond zonsopgang en ’s avonds bij zonsondergang. 

Ecologen bekijken de buitenkant van gebouwen, vanaf de openbare weg, en hoeven daarvoor niet op het erf van mensen zelf te komen. Wel kan het voorkomen dat ecologen een tijdje naar de gevel van een gebouw kijken om uitvliegende vleermuizen te tellen.

Vergroot afbeelding Beschermde dieren in uw woning
Huismus (linksboven), steenmarter (linksonder), vleermuis (rechtsboven), gierzwaluw (rechtsonder)

Beschermde dieren

De huismus, gierzwaluw en  vleermuizen zijn beschermde dieren die vaak in of rond woonhuizen leven. Beschermde dieren kunnen zich in alle gebouwen nestelen. Zo kunnen huismussen, gier­zwaluwen en vleermuizen bijvoorbeeld in spouwmuren en dakruimtes zitten.