Huisregels

Voor uw en onze veiligheid heeft NCG een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u zich aan deze regels te houden.

Huisregels

Overtreding huisregels

Bij overtreding van deze huisregels:

  • kunt u een schriftelijke waarschuwing krijgen;
  • kan u de toegang tot NCG ontzegd worden.

Bij ernstige agressie en gewelddadig gedrag en bij strafbare feiten doen wij aangifte bij de politie. Agressie en geweld tegen medewerkers is ongewenst en accepteren wij niet.