Persoonsgegevens die u opgeeft op deze website gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een vraag te stellen of een reactie te geven? Dan gebruikt Nationaal Coördinator Groningen uw gegevens niet om u bijvoorbeeld brochures toe te sturen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Deze website voldoet aan de privacywetgeving.

Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl

Persoonsgegevens verstrekt door NAM en CVW

Op basis van de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen door NAM/CVW persoonsgegevens worden verstrekt aan NCG als dat noodzakelijk is voor de afhandeling van aardbevingsschade, bouwkundige versterking of verduurzaming van gebouwen. Er is in dit geval voor zowel bij NAM/CVW als voor de NCG sprake van een gerechtvaardigd belang om de gegevens door de NAM/CVW te verstrekken aan NCG.
Tussen NAM en NCG is een Protocol gegevensverstrekking opgesteld. Hierin staan de regels beschreven die bij het verstrekken van persoonsgegevens gelden. NAM/CVW verstrekken op verzoek van de NCG persoonsgegevens aan NCG volgens dit protocol. Uitgebreide informatie en het protocol vindt u elders op deze website