Privacy

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy statement

De AVG helpt de privacy van burgers te beschermen. Om daar op een goede wijze invulling aan te geven, heeft NCG een privacybeleid vastgesteld. Dit privacy statement is een samenvatting van dit beleid.

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag, neem dan contact op met NCG met als onderwerp 'Privacy'.

E-mail: info@nationaalcoordinatorgroningen.nl

Telefoon: 088 041 44 77  (bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur)

Postadres:
Nationaal Coördinator Groningen
Postbus 3006
9701 DA Groningen

Contactformulier

Heeft uw vraag of opmerking betrekking op uw huis, vermeld dan het adres, postcode en plaats.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)

Functionaris voor Gegevensbescherming

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). U kunt ook daar uw vragen stellen. Dit kan via postbusfg@minbzk.nl

*Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.

Laatste update: 20-06-2023