Groninger erfgoed | Negentien kerken versterkt

In 2017 onderzocht NCG 52 kerken in de kern van het aardbevingsgebied. Dit gebeurde destijds met een alternatieve beoordelingsmethode, de Calvi-methode. Uit die beoordeling bleek dat 35 kerken versterkt moesten worden. Deze werden verdeeld in negentien kerken waarmee we aan de slag konden en zestien kerken met gewelven waarvoor een aparte aanpak nodig is.

In 2022 leverden we twaalf kerken versterkt op. In juni 2023 hebben we de versterkingswerkzaamheden van de overige zeven kerken afgerond.

Kloosterkerk Ten Boer

Eén van de versterkte kerken is de kloosterkerk in Ten Boer. In deze kerk zijn de trekbalken van de dakconstructie beter gekoppeld aan de zijgevel. Bij het uitvoeren van deze versterkingsmaatregel moest de aannemer rekening houden met het historische karakter van de kerk. Nieuwe ankers moesten aansluiten bij de lengte, dikte, stijl en het materiaal van de al eerder aangebrachte ankers.

De oplossing was het plaatsen van een stalen gekruist frame op de zolder van de kerk. Dit frame zorgt ervoor dat de balken en de zijgevel stevig aan elkaar gekoppeld zijn, waardoor de kerk nu aardbevingsbestendig is. Vanwege de ouderdom van de kerk moest de aannemer bij het ontwerp van het frame rekening houden met de vervorming van de balken en de zijgevel. Het stalen frame is uiteindelijk perfect gemaakt en vastgezet, waarvoor hulde aan de staalbouwer en de aannemer.

Vervolg: zestien kerken met gewelven

De volgende stap is het oppakken van de zestien kerken met een gewelfde (gebogen) bouwconstructie. Op dit moment onderzoeken we hoe we deze kerken kunnen versterken. Uitgangspunt is dat de versterkingsmaatregelen zo min mogelijk schade veroorzaken aan de gewelven én aan eventuele muurschilderingen. Dit betekent dat we niet alleen moeten kijken naar het aarbevingsbestendig maken van de constructie van de kerk. We moeten bij de werkzaamheden ook rekening houden met de luchtkwaliteit en de vochthuishouding in de kerk om te voorkomen dat de schilderingen worden aangetast. De verwachting is dat we deze kerken in 2024 en 2025 versterkt opleveren.