NCG start onderzoek naar tevredenheid

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) start in september 2023 een onderzoek naar de tevredenheid van eigenaren van gebouwen over de versterking. Door dit onderzoek wil NCG achterhalen hoe eigenaren NCG als organisatie waarderen, hoe ze de dienstverlening ervaren en waar verbeterpunten zijn. Onderzoeksbureau Desan voert het onderzoek in opdracht van NCG uit. 

NCG nodigt eigenaren van gebouwen die in het versterkingsprogramma zitten uit om mee te doen. De eigenaren ontvangen in de periode van 5 tot en met 8 september een uitnodigingsbrief om deel te nemen aan het onderzoek. In overleg met de woningcorporaties is besloten om huurders geen uitnodiging te sturen. Het onderzoek loopt tot 8 oktober.

Doe mee!

‘We vinden het belangrijk om te weten of eigenaren van gebouwen tevreden zijn over de versterking en over ons. Met dit onderzoek ontdekken we wat er goed gaat en wat we moeten verbeteren. Hoe meer mensen meedoen, hoe duidelijker voor ons is wat een grote groep mensen belangrijk vindt. Daarom hopen we dat veel eigenaren de vragenlijst invullen. Zo kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren’, aldus Nationaal Coördinator Groningen Regina Bouius. 

Verschillende onderwerpen

In het onderzoek komen verschillende onderwerpen aan bod. Bijvoorbeeld hoe eigenaren van gebouwen de communicatie met NCG ervaren en wat ze vinden van de begeleiding tijdens de versterking. De eigenaren krijgen een brief met een link naar de online vragenlijst. Eigenaren die de vragenlijst niet online kunnen invullen, kunnen telefonisch meedoen. In sommige gevallen neemt onderzoeksbureau Desan contact op met eigenaren voor een telefonisch interview. Meedoen is niet verplicht.