Regiobouwmeester Enno Zuidema start op 1 september

Versterken met oog voor identiteit Groningen

Enno Zuidema, stedenbouwkundige, start per 1 september als regiobouwmeester in het aardbevingsgebied. Binnen de versterkingsopgave gaat hij het belang van ruimtelijke kwaliteit in het Groninger aardbevingsgebied en het behoud van de identiteit van Groningen verstevigen. Aansluiten bij de wensen van bewoners voor hun omgeving is daarbij essentieel. De opdracht en de focus van NCG blijft: ervoor zorgen dat alle gebouwen in Groningen in 2028 aardbevingsbestendig zijn.

Enno Zuidema stapt over van het internationaal werkende architectenbureau MVRDV. Hij was daar verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige plannen. Als regiobouwmeester in het aardbevingsgebied gaat hij het versterken van dorpen, wijken en huizen in Groningen vanuit veiligheid verder integreren met het oog hebben voor de Groninger cultuur en historie. Vanzelfsprekend betrekt hij daar ook bewoners, architecten, aannemers, de gemeenten en de provincie bij. Hun verschillende visies op de identiteit van Groningen zal hij met elkaar verbinden tot een gebiedsgerichte aanpak van de versterking.

Opdracht

Om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de versterkingsopgave heeft de regiobouwmeester een onafhankelijke rol binnen NCG. Hij kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de NCG-directie.

De visie van de regiobouwmeester is vooral belangrijk bij adressen waarbij nog invloed kan worden uitgeoefend op het uitvoeringsontwerp. De kennis van Enno Zuidema is ook van belang bij projecten waarbij sprake is van een clustering van adressen en waar een visie op gebiedsniveau gewenst is.

Ook ruimte voor nieuw erfgoed en toekomstbestendig wonen

Als stedenbouwkundige en programmaleider werkte Enno Zuidema al eerder in het aardbevingsgebied. Hij is zeer gemotiveerd om de functie van regiobouwmeester te vervullen: ‘Groningen moet beter uit deze periode komen. En zichzelf blijven. Het gebied is bijzonder en kwetsbaar. De mensen willen vooruit. In mijn visie komt er naast behoud van erfgoed en het Groningse karakter ook ruimte voor nieuw erfgoed en duurzaam en toekomstbestendig wonen.’

Ook geeft hij aan de dialoog belangrijk te vinden: ‘Ontwerpers moeten naast de bewoners – kinderen, ouders, ouderen, et cetera –staan en met hen de opties voor versterken verkennen. Dan volgen begrip, keuzes en plannen. En daarmee ook tijdige besluiten over dorp, buurt, landschap en woning.’

Daarnaast zoekt Enno de samenwerking met professionals, want: ‘Goede plannen maak je samen. De versterkingsoperatie is groot en complex, voor een goed resultaat is samenwerken essentieel. En leren van elkaar. Dat leidt tot versnelling, hogere kwaliteit en een resultaat dat gewenst is.’

Stap in de goede richting

Regina Bouius, Nationaal Coördinator Groningen: ‘Enno’s visie op het Groninger erfgoed past goed bij onze wens om naast de bewoner te staan. Om aan te sluiten bij de wensen die bewoners hebben, niet alleen voor hun eigen woning, maar ook voor hun omgeving en met aandacht voor de cultuur en historie van de regio. Zijn visie en de ervaring die hij heeft in het aardbevingsgebied maken dat wij erg blij zijn dat Enno als regiobouwmeester in het aardbevingsgebied aan de slag wil. Wat mij betreft weer een stap in de goede richting’.