Juridische bijstand mogelijk bij proces schadeherstel of versterking

Op 9 augustus 2023 is de Subsidieregeling rechtsbijstand mijnbouwschade Groningen in werking getreden. Deze regeling biedt gratis rechtsbijstand en mediation aan in het aardbevingsgebied. Het is bedoeld voor eigenaren van gebouwen die door de aardgaswinning of gasopslag juridische bijstand nodig hebben in het schadeherstelproces of versterkingsproces.

De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023. De regeling wordt uitgevoerd door de Raad voor de Rechtsbijstand.

Rechtsbijstand en mediation

Tijdens het schadeherstelproces of versterkingsproces kan een advocaat of mediator eigenaren helpen bij bijvoorbeeld een bezwaarprocedure of een beroep bij de rechtbank. Bij mediation zijn er twee sporen. Eigenaren kunnen zichzelf melden of de advocaat vraagt mediation aan om tot een oplossing van het probleem te komen. 

Om rechtsbijstand of mediation aan te vragen moet het gebouw in de versterkingsopgave zitten van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) of de eigenaar moet schade hebben gemeld bij het Instituut Mijnbouw Groningen (IMG). 

Dienstverlening NCG

NCG probeert eigenaren zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat een eigenaar niet tevreden is over de dienstverlening. Voordat de eigenaar een advocaat of mediator inschakelt, kan mondeling of schriftelijk een klacht worden ingediend bij NCG. Op de pagina Klachten staat hoe dit werkt.

Aanmelden voor rechtsbijstand

De Subsidieregeling rechtsbijstand mijnbouwschade Groningen wordt uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand staat meer informatie over de regeling en het aanmeldproces.