Arbitragezaak NAM tegen de overheid

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet de kosten van de versterking van woningen betalen aan de overheid. De NAM is een arbitragezaak tegen de overheid gestart over de hoogte van de kosten. Dat is een soort rechtszaak waarbij geen rechters maar arbiters uitspraak doen. De arbiters hebben gezegd dat de overheid de gegevens van een aantal versterkingsdossiers aan de NAM moet geven.

Gegevens gedeeld met de NAM

De gegevens moeten van de arbiters worden gedeeld om de NAM beter inzicht te geven in de kosten. NCG heeft daarom de gegevens van 183 adressen met de NAM moeten delen. De eigenaren van deze adressen zijn hier per brief over geïnformeerd. Het gaat om gegevens zoals het risicoprofiel van de woning, de methode waarmee de woning is beoordeeld en het moment waarop de versterking is gestart.

Geen persoonlijke informatie gedeeld

De gedeelde gegevens worden niet openbaar gemaakt. Alleen de betrokken partijen kunnen de gegevens zien. Dat zijn de overheid, de NAM, de arbiters en advocaten. Ook is alle persoonlijke informatie weggehaald. De arbitragezaak tussen de NAM en de overheid heeft geen gevolgen voor eigenaren en de versterking van hun gebouw. De NAM mag zich op geen enkele manier bemoeien met de versterking van woningen en gebouwen. NCG is geen partij in deze arbitragezaak en betreurt dat de gegevens van deze eigenaren gedeeld moeten worden met de NAM.

Ook schadedossiers gedeeld

De arbitrage gaat over de doorbelasting van de versterkingskosten en schadevergoedingen naar de NAM. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft 149 geanonimiseerde schadedossiers moeten overdragen. Deze dossiers zijn via het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gedeeld met de NAM. Op de website van IMG is hierover een nieuwsbericht gepubliceerd.