NCG | Maandrapportage augustus gepubliceerd

Nationaal Coördinator Groningen publiceert maandelijks de cijfers over de voortgang van de versterking. De cijfers geven inzicht in de resultaten van NCG in 2023 en in de voortgang van de gehele versterkingsopgave.

De doelstellingen voor de versterking in 2023 zijn afgeleid van het meerjarenversterkingsplan (MJVP). Of de versterkingsopgave volgens de planning verloopt, ziet u onder andere in de maandrapportage. 

Highlights maandrapportage augustus 2023

  • 9.962 adressen voldoen aan de veiligheidsnorm. Dit is 36,5% van alle 27.323 adressen in de versterking. 3.893 adressen zijn bouwkundig versterkt. Bij 5.905 adressen bleek uit de beoordeling dat het adres voldoet aan de veiligheidsnorm. Versterking is dan niet nodig. Bij 164 adressen was vanwege een andere reden versterking niet nodig.
  • T/m augustus stelden we 2.172 beoordelingsrapporten vast. De eigenaren van deze woningen weten of hun huis veilig is of niet. Doelstelling voor 2023 is om ruim 7.000 beoordelingen vast te stellen.
  • In 2023 stelden we voor 1.543 adressen vast dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm en niet versterkt hoeven te worden. De verwachting is dat dit in 2023 voor 3.000 adressen het geval zal zijn.
  • T/m augustus registreerden we voor 557 adressen dat ze ‘bouw gereed’ zijn. Deze adressen zijn bouwkundig versterkt en voldoen nu aan de landelijke veiligheidsnorm. De doelstelling is dat we dit jaar 1.100 adressen versterkt opleveren. Daarbij gaat het vaak om sloop en nieuwbouw of om ingrijpende versterkingsmaatregelen. In de jaren na 2023 zullen de versterkingsmaatregelen die nodig zijn voor de veiligheid van een woning minder zwaar zijn. Daardoor kunnen we meer woningen in een jaar versterken. We verwachten dat we vanaf 2024 per jaar 2.500 tot 3.000 woningen versterkt kunnen opleveren. Dit betekent dat het afronden van de versterkingsopgave in 2028 mogelijk is.


Uit de resultaten blijkt dat het aantal opnames en beoordelingen niet volgens planning verloopt. Dit komt doordat we voorrang gaven aan de uitvoering van de kwaliteitstoets (het opnieuw beoordelen van 2.300 woningen). Voor de adressen die op 1 januari 2023 in de versterkingsopgave zaten blijven we ernaar streven de eigenaren dit jaar duidelijkheid te geven over de veiligheid van hun woning: is deze op norm of moet de woning versterkt worden.

De uitgebreide maandrapportage van augustus 2023 vindt u hier: Resultaten (cijfers) | 31 augustus 2023