Start versterking kerk Overschild

Na een voorbereiding van bijna tien jaar start deze maand de versterking van de dorpskerk in Overschild. Op donderdag 5 oktober was er een officieel startmoment. Hierbij waren de directie van Stichting Oude Groninger Kerken en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aanwezig. NCG verwacht dat het werk aan de kerk in de zomer van 2025 klaar is.

Versterking door base isolation

De kerk wordt versterkt door base isolation. Het bouwbedrijf tilt de kerk helemaal op en zet de kerk op flexibele dempers (een soort veren). Dit zorgt ervoor dat trillingen in de grond geen invloed hebben op het gebouw. Hiervoor is gekozen, omdat het een rijksmonument en een sober en eenvoudig kerkgebouw is. De versterking moet daarom van binnen en buiten zo min mogelijk zichtbaar zijn.

Vijf projecten

Tijdens de versterking van de kerk vindt er ook herstel van schade, restauratie en verduurzaming plaats. Verder krijgt de kerk een nieuw doel. Deze vijf projecten gaan hand in hand.

Plek voor recreatie en toerisme

Het kerkgebouw krijgt een nieuwe functie voor recreatie, toerisme en inwoners. Voor het dorp wordt de kerk een theeschenkerij, maar ook een plek voor concerten en om visite te ontvangen. ’De mooie kamer van het dorp’ voor bijzondere momenten.