NCG | Maandrapportage september gepubliceerd

Nationaal Coördinator Groningen publiceert maandelijks de cijfers over de voortgang van de versterking. De cijfers geven inzicht in de resultaten van NCG in 2023 en in de voortgang van de gehele versterkingsopgave.

De doelstellingen voor de versterking in 2023 zijn afgeleid van het meerjarenversterkingsplan (MJVP). Of de versterkingsopgave volgens de planning verloopt, ziet u onder andere in de maandrapportage. 

Highlights maandrapportage september 2023

  • 10.086 adressen voldoen aan de veiligheidsnorm. Dit is 36,7% van alle 27.449 adressen in de versterking. 3.934 adressen zijn bouwkundig versterkt. Bij 5.988 adressen bleek uit de beoordeling dat het adres voldoet aan de veiligheidsnorm. Versterking is dan niet nodig. Bij 164 adressen was vanwege een andere reden versterking niet nodig.
  • T/m september stelden we 2.748 beoordelingsrapporten vast. De eigenaren van deze woningen weten of hun huis veilig is of niet. Doelstelling voor 2023 is om ruim 7.000 beoordelingen vast te stellen.
  • In 2023 stelden we voor 1.706 adressen vast dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm en niet versterkt hoeven te worden. De verwachting is dat dit in 2023 voor 3.000 adressen het geval zal zijn.
  • T/m september registreerden we voor 598 adressen dat ze ‘bouw gereed’ zijn. Deze adressen zijn bouwkundig versterkt en voldoen nu aan de landelijke veiligheidsnorm. De doelstelling is dat we dit jaar 1.100 adressen versterkt opleveren. Daarbij gaat het vaak om sloop en nieuwbouw of om ingrijpende versterkingsmaatregelen. In de jaren na 2023 zullen de versterkingsmaatregelen die nodig zijn voor de veiligheid van een woning minder zwaar zijn. Daardoor kunnen we meer woningen in een jaar versterken. We verwachten dat we vanaf 2024 per jaar 2.500 tot 3.000 woningen versterkt kunnen opleveren.
     

Uit de resultaten blijkt dat het aantal opnames en beoordelingen niet volgens planning verloopt. Dit komt doordat we voorrang gaven aan de uitvoering van de kwaliteitstoets (het opnieuw onderzoeken van 2.300 en beoordelen van 460 woningen). Voor de adressen die op 1 januari 2023 in de versterkingsopgave zaten blijven we ernaar streven de eigenaren dit jaar duidelijkheid te geven over de veiligheid van hun woning: is deze op norm of moet de woning versterkt worden.

De uitgebreide maandrapportage van september 2023 vindt u hier: Resultaten (cijfers) | 30 september 2023.