NCG | Maandrapportage oktober gepubliceerd

Nationaal Coördinator Groningen publiceert maandelijks de cijfers over de voortgang van de versterking. De cijfers geven inzicht in de resultaten van NCG in 2023 en in de voortgang van de gehele versterkingsopgave.

Enkele opvallende punten uit de rapportage over oktober lichten we hieronder toe.

Zoveel mogelijk mensen duidelijkheid geven: op norm of versterken

In deze rapportage stellen we vast dat een deel van de bewoners niet in 2023, maar in 2024 duidelijkheid krijgt over de veiligheid van zijn of haar woning. Dit komt onder meer doordat we begin dit jaar vanwege signalen over mogelijke beoordelingsfouten, 2.300 woningen opnieuw hebben onderzocht. Uit deze kwaliteitstoets bleek dat 460 adressen onterecht met de typologiemethode zijn beoordeeld. Deze adressen beoordeelden we opnieuw. De kwaliteitstoets heeft ook geleid tot het aanscherpen van onze kwaliteitseisen voor beoordelingsrapporten. Daardoor duurt het beoordelingstraject nu langer dan verwacht. Ook is er sprake van knelpunten bij ingenieursbureaus waaronder een tekort aan capaciteit. Hierdoor komen beoordelingsrapporten later binnen dan gepland.

Bewoners duidelijkheid geven
Het bieden van duidelijkheid aan bewoners over de veiligheid van hun huis is belangrijk. Weten of je huis veilig is of dat het versterkt moet worden geeft perspectief. Je kunt weer verder. Daarom is het ook voor NCG belangrijk om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te geven. Op dit moment werken we er hard aan om bewoners zo snel mogelijk te laten weten of hun huis op norm is of versterkt moet worden. Zo hebben we intensief contact met de ingenieursbureaus om knelpunten gezamenlijk op te lossen.

Dit jaar geven we nog zoveel mogelijk bewoners duidelijkheid. In de vorm van een beoordelingsrapport, een brief over de veiligheid van hun woning of een brief over de planning van de beoordeling. Vanwege uiteenlopende redenen ontvangt een klein aantal bewoners geen brief. Zij worden op een andere wijze geïnformeerd over de planning.

Kwaliteit boven snelheid
Vanzelfsprekend is het met name voor de bewoners heel vervelend dat we dit jaar niet iedereen duidelijkheid kunnen geven. Wij doen dan ook ons uiterste best deze bewoners voor 1 juli 2024 te laten weten of hun huis veilig is of versterkt moet worden. Kwaliteit gaat echter altijd voor snelheid. Bewoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de beoordeling van hun woning betrouwbaar is.

6.503 beoordelingen gerealiseerd

Naast 3.009 vastgestelde beoordelingsrapporten beoordeelden we 460 adressen opnieuw vanwege de kwaliteitstoets. In 2023 zijn tot nu toe 1.329 adressen opnieuw beoordeeld via de praktijkaanpak of via de reguliere (klassieke) methode. Daarbij gaat het om woningen die we eerder beoordeelden met de typologieaanpak, maar die niet bleken te voldoen aan de criteria om in een bepaalde typologie te passen. Dit noemen we uitval. Ook stelden we dit jaar 1.705 herbeoordelingen vast. Een herbeoordeling voeren we uit als een eigenaar ervoor kiest zijn woning opnieuw te laten beoordelen op basis van de nieuwste inzichten.

Bouwkundig versterken verloopt volgens planning

In oktober hebben we 48 woning versterkt opgeleverd. Daarmee verloopt het opleveren van versterkte of nieuwe woningen volgens planning. De verwachting is dat de doelstelling om dit jaar 1.100 adressen versterkt op te leveren gehaald wordt.

10.708 adressen voldoen aan de veiligheidsnorm

Eind oktober voldeden 10.708 adressen aan de veiligheidsnorm. Dit is 39% van alle 27.455 adressen in de versterkingsopgave. Bij 6.547 adressen bleek uit de beoordeling dat het adres voldoet aan de veiligheidsnorm. Versterking is dan niet nodig. Bij 165 adressen was vanwege een andere reden versterking niet nodig. 3.996 adressen zijn bouwkundig versterkt.

De uitgebreide maandrapportage van oktober 2023 vindt u hier: Resultaten (cijfers) | 31 oktober 2023.