Bouw eerste huurwoningen Uithuizen-Noord gestart

Op woensdag 28 februari is in Uithuizen de start van de bouw gevierd van 21 sociale huurwoningen aan de noordkant van het dorp. In opdracht van Woningstichting Goud Wonen bouwt Heijmans deze woningen aan de Ommelandenweg en Hunsingoweg. Om de start van de bouw te vieren is op een feestelijke wijze het bouwbord onthuld, in het bijzijn van toekomstige bewoners en omwonenden.

In Uithuizen-Noord worden in totaal 71 woningen gesloopt als onderdeel van de versterkingsopgave in Uithuizen. Dit zijn woningen aan de Hunsingoweg, Ommelandenweg, Westergoweg, Oostergoweg en Fivelingoweg. Op de plek waar nu gebouwd wordt stonden 23 woningen. In de eerste helft van 2025 wordt er gestart met het slopen van de overige 48 woningen in de wijk.

Toekomstige bewoners mochten meepraten over het ontwerp van de nieuwe woningen en de inrichting van de wijk. Goud Wonen bestuurder Harry Oosting zegt daarover: 'Door de input van bewoners bij de nieuwe indeling van de wijk en bij het ontwerpen van de huizen, willen we ervoor zorgen dat de plek weer als een echt thuis aanvoelt voor de mensen die er wonen.'

Historie en toekomst samengebracht

Architectenbureau MX13 heeft het ontwerp voor de 21 nieuwe woningen gemaakt. Moderne woningen met een knipoog naar het verleden. De gesloopte woningen werden gekenmerkt door drie karakteristieke vierkantjes boven de voordeur. Daaraan refererend is een deel van dat metselwerk uitgezaagd en dit wordt in de nieuwe woningen teruggebracht. Ook komen er vleermuisvoorzieningen in de gevels en vogelvides in het dakvlak. De toekomstige bewoners hebben meegepraat over de uitstraling en inrichting van de woningen.

Ruimte voor groen, spelen en parkeren

Daarnaast krijgt de openbare ruimte een upgrade. De wijk wordt voor een groot deel opnieuw ingericht. Voor het verbeteren van de leefbaarheid komt in de wijk meer groen, worden parkeerplaatsen opnieuw ingericht en komt er een speelplaats. Zo wordt de wijk een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur. Wethouder Mariëtte de Visser over de inrichting van de wijk: 'We zetten een flinke stap vooruit als het gaat om de leefbaarheid en klimaatbestendigheid. Met als resultaat een toekomstbestendige wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in een groene omgeving en kinderen veilig kunnen spelen.'

Herinneringen van bewoners bewaard

De sloop en nieuwbouw van de woningen is een grote verandering voor bewoners. Daarom zijn ook persoonlijke herinneringen vastgelegd. Toekomstige bewoners konden een tijdcapsule vullen met kleine voorwerpen, knutselwerken, brieven en tekeningen. Heijmans verwerkt deze capsule tijdens de bouw in de fundering van de woningen.

Tijdelijk ergens anders wonen

De oorspronkelijke bewoners van de woningen aan de Ommelandenweg en Hunsingoweg konden kiezen voor terugkeren naar een nieuwe woning in hun eigen straat of verhuizen naar een woning elders. Wie koos voor terugkeren moet tijdelijk ergens anders wonen totdat de nieuwe woningen klaar zijn. In totaal kozen 11 huishoudens daarvoor. Een deel van hen woont in de tijdelijke huisvesting aan de Nijverheidsweg. Drie huishoudens wonen tijdelijk in een andere woning van Woningstichting Goud Wonen.

In de komende jaren worden ook in andere wijken van Uithuizen honderden woningen van Goud Wonen gesloopt om er vervolgens nieuwe energiezuinige en aardbevingsbestendige woningen terug te bouwen. De woningstichting wordt hierin ondersteund door projectbegeleiders en bewonersconsulenten van Rizoem uit Groningen.