College Tour met Regina markeert nieuw begin in Westeremden

‘Vertrouwen in overheden kan weer worden opgebouwd als er samen met de bewoners wordt opgetrokken.’ Dit is volgens Nationaal Coördinator Groningen Regina Bouius een van de belangrijkste conclusies van de bewonersavond die donderdag 22 februari in Westeremden werd gehouden. Naar het model van het NPO-programma College Tour werd Regina geïnterviewd door Roelof Hupkes, oud-NCG’er en inwoner van Westeremden. Doel van de avond was om geschaad vertrouwen te herstellen en samen weer vooruit te kijken. De avond was een succes.

‘Waarom is Westeremden, dat zo dicht bij het epicentrum van de zwaarste aardbeving in het gebied ligt, pas zó laat aan de beurt in de versterking?’, ‘Kunt u ons garanderen dat iedereen op 1 juli 2024 zijn versterkingsadvies heeft?’ en ‘Waarom kan versterken en verduurzamen niet voor iedereen in één keer?’ Met deze en meer vragen zaten de bewoners van Westeremden al enige tijd in hun maag en dat kwam bepaald niet ten goede aan het imago van NCG én aan de sfeer in het dorp. In nauwe samenspraak met het dorp werd daarom besloten twee bewonersavonden te organiseren. Op 30 januari vond een Versterkingscafé plaats, waar de praktische vragen van het dorp werden beantwoord. En op 22 februari was Regina te gast, om bestuurlijke vragen van een antwoord te voorzien.

Een sfeer van respect

Aan beide avonden ging een stevige voorbereiding door onder meer het kernteam Westeremden en de afdeling communicatie vooraf en die wierp haar vruchten af. In een sfeer van respect konden op deze manier veel onderwerpen aan de orde komen waar de bewoners zich zorgen over maakten. De vorm van de College Tour leverde daar een belangrijke bijdrage aan. De vragen waren vooraf opgehaald uit het dorp en konden dus ook vooraf van een antwoord worden voorzien. Roelof Hupkes, in zijn rol als interviewer, deed de rest door kritische noten te plaatsen en lijn te brengen in de extra vragen die gedurende de avond uit het publiek kwamen. 

Wensen en adviezen van bewoners

Er kwam ook een aantal adviezen en wensen vanuit de bewoners. Een aantal van hen wilde de planning van de versterking graag samen met NCG maken. Sommigen wilden graag dat er meer tempo met de versterking zou worden gemaakt en eigen regie hebben over verduurzaming. Anderen wilden liever wachten en de versterking aanpakken met andere verbouwingen die ze willen oppakken. 

Een vorm vinden voor interactie

Het zal niet eenvoudig en in sommige gevallen zelfs ondoenlijk zijn om al deze wensen en adviezen tot een werkbaar geheel te maken. Ze druisen, aldus Regina, immers in tegen onze gebiedsgerichte manier van werken en passen niet in de politieke ruimte die wij krijgen. Maar er zijn wel belangrijke boodschappen aan NCG uit te distilleren. Burgers willen gehoord worden, ze willen dat wij een vorm vinden voor interactie met hen over de versterking. En ze willen dat hun stem ook in Den Haag wordt gehoord. Alleen op deze manier kan volgens hen vertrouwen in de overheden worden teruggewonnen. Regina beloofde de bewoners deze geluiden mee te nemen naar de politiek. 

Samen optrekken in de versterking

Roelof Hupkes sloot de avond af met een samenvatting en met de oproep aan het dorp om ook als bewoners een steentje bij te dragen aan de versterking. Dat was een mooi einde aan een avond die naar wij hopen het begin markeert van een tijd waarin we samen met het dorp gaan optrekken in de versterking. De eerste positieve geluiden over NCG in Westeremden zijn gelukkig al gehoord. Nog niet alles is oké, maar in ieder geval zijn de mensen van NCG meer benaderbaar, aanspreekbaar en wordt er beter geluisterd. Een groot verschil met voorheen. Die kunnen we mooi in onze zak steken.