12.997 adressen voldoen aan de veiligheidsnorm

Nationaal Coördinator Groningen heeft vandaag de cijfers over de voortgang van de versterking tot en met maart 2024 gepubliceerd. De cijfers geven inzicht in de resultaten van NCG in de eerste drie maanden van 2024 en in de voortgang van de hele versterkingsopgave.

Hieronder staan de meest opvallende cijfers op een rij. De uitgebreide maandrapportage van maart 2024 vindt u hier: Resultaten (cijfers) | 31 maart 2024.

12.997 adressen voldoen aan de veiligheidsnorm

Op 31 maart 2024 waren 12.997 van de 27.539 adressen in de versterkingsopgave 'op norm'. Dit is 47,2% van alle 27.539 adressen in de versterking. Van de 12.997 adressen zijn 4.537 adressen versterkt of nieuw opgeleverd. Bij 8.295 adressen bleek uit de beoordeling dat het adres voldoet aan de veiligheidsnorm. Versterking is dan niet nodig. Bij 165 adressen was vanwege een andere reden versterking niet nodig.

1.137 veilig verklaard in eerste kwartaal 2024

In 2024 verwacht NCG voor 3.000 adressen vast te stellen dat ze voldoen aan de landelijke veiligheidsnorm. In het eerste kwartaal van 2024 is voor 1.137 adressen vastgesteld dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm. Dit is 37,9% van de doelstelling. Bij 1.058 adressen bleek uit de beoordeling dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm. Ze hoeven niet versterkt te worden. Voor 79 adressen registreerden we dat ze ‘bouw gereed’ zijn. Ze zijn versterkt of nieuw opgeleverd en voldoen nu aan de veiligheidsnorm.

Bouw gestart bij 309 adressen

In de eerste drie maanden van 2024 werd bij 309 adressen gestart met de (ver)bouw. Op dit moment is er bij 2.642 adressen sprake van de voorbereiding of de uitvoering van bouwwerkzaamheden. De doelstelling is dit jaar 1.400 adressen versterkt of nieuw op te leveren.

Meerjarenversterkingsplan

In 2021 werd het meerjarenversterkingsplan voor het eerst vastgesteld. De versterkingsoperatie is de afgelopen jaren toegenomen in omvang en inhoud. Ten opzichte van het beeld dat we in 2021 hadden, zijn er meer adressen die versterkt moeten worden. Daarnaast wordt per versterking ook steeds meer gevraagd van NCG. Bijvoorbeeld door het gelijktijdig uitvoeren van koppelkansen en verduurzaming. Terwijl de opgave vergroot en verbreedt, is de doelstelling die in 2021 is afgesproken gelijk gebleven: afronding van de versterkingsoperatie in 2028.

NCG is daarom op verzoek van de staatssecretaris Mijnbouw bezig met een diepteanalyse over de haalbaarheid van het afronden van de versterking in 2028. Met de diepteanalyse brengen we in kaart hoe de versterkingsoperatie zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en welke issues en risico’s nu en in de toekomst spelen. Daarnaast kijken we welke maatregelen nog genomen kunnen worden en wat het effect kan zijn van deze maatregelen op de doelstelling van 2028.