Nieuwsbrief NCG, maart 2020

In deze NCG nieuwsbrief leest u onder andere over de opening van het Loket opname op verzoek, de start van de nieuwe ronde van het Koopinstrument, de voorbereidingen voor sloop/nieuwbouw van de Fazanthof in Ten Boer en de afschaffing van de waardesprong.

Loket opname op verzoek geopend

Het Loket opname op verzoek is geopend. Eigenaren die zich zorgen maken over de veiligheid van hun gebouw kunnen sinds 2 maart 2020 bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een opname aanvragen. Het Loket opname op verzoek is specifiek bedoeld voor eigenaren van gebouwen die nog niet in het versterkingsprogramma van NCG zitten. Meer informatie en aanmelden

Meten buitenkant huis tijdens inspectie

Nieuwe ronde Koopinstrument start op 9 maart 2020

Op maandag 9 maart 2020 start Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met een nieuwe ronde van het Koopinstrument. Woningeigenaren met een huis in de kern van het aardbevingsgebied, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen zich aanmelden voor het opkopen van hun woning. Aanmelden kan van maandag 9 maart tot en met zondag 5 april 2020 via het formulier op de website van NCG. Meer informatie

Voorbereidingen gestart voor sloop/nieuwbouw Fazanthof

In Ten Boer worden voorbereidingen getroffen voor het slopen en nieuw bouwen van dertig woningen aan de Fazanthof. Zo wordt op dit moment gewerkt aan de inrichting van het bouwterrein en aanpassing van de openbare weg. De eigenaren wonen inmiddels in een tijdelijke woning elders in het dorp. De sloop van de woningen start naar verwachting in het voorjaar van 2020. Lees verder

Bouwhekken aan beide zijden van de Fazanthof

Waardesprong afgeschaft

De waardesprong is tot nader order afgeschaft. Dit heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in overleg met provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied besloten. Lees verder

Startschot voor bouwimpuls

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nationaal Coördinator Groningen, regionale overheden en zes bouwbedrijven hebben op 5 februari 2020 het startschot gegeven voor een bouwimpuls voor de versterking. Door het opzetten van een bedrijfsbureau met de zes regionale bouwbedrijven worden ruim 1.100 woningen versneld versterkt. Lees verder

Startschot bouwimpuls versterking

Start sloop-nieuwbouwproject Loppersum

Op 4 februari 2020 is de sloop van woningen aan de Delfstraat en Zeedijken in Loppersum gestart, in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen. Het gaat om 8 woningen, waarvoor 6 woningen worden teruggebouwd. Aannemer Plegt-Vos begint in maart met de bouwactiviteiten. Lees verder

Huidige situatie woningen Zeedijken