Aan het woord

Piet van Staalduinen (TU Delft ) onderzoekt alle oorzaken van schade aan gebouwen

In opdracht van Nationaal Coördinator Groningen onderzoekt TU Delft de oorzaak van schades in een aan de randen van het bevingsgebied in Groningen. Projectleider Piet van Staalduinen van TU Delft geeft uitleg over het onderzoek.

Onderzoek oorzaken en schades, Piet van Staalduinen

'Het is een belangrijk onderzoek, omdat gekeken wordt naar álle oorzaken die de staat van een woning of gebouw beïnvloeden. De bodemdaling en trillingen als gevolg van gaswinning zijn daar onderdelen van. We kijken ook in de buurt van andere mijnbouwactiviteiten. Het gaat erom dat we gevoel krijgen bij schades en het ontstaan daarvan.’

Diepteonderzoek

Voor het onderzoek zijn ongeveer zeventig panden in het gebied geselecteerd. ‘Het is geen steekproef, maar een diepteonderzoek om oorzaken van schades vast te stellen. We gaan alle oorzaken op een rij zetten. Je moet denken aan aspecten zoals constructiewijze, fundering, draagkracht, de belastingen op het pand, grondwater en natuurlijk ook bodemdaling en de bevingen. Daarna gaan we kijken wat specifiek voor Groningen is en wat niet.’

Dit onderdeel van het onderzoek is nu in volle gang. Het gaat om gebouwen en huizen, waar al in een eerder stadium schades gemeld zijn. Dat was het vertrekpunt. ‘We starten dan nader onderzoek. Hoe zit het bijvoorbeeld met de diepe en ondiepe bodemdaling? We doen uitgebreid onderzoek naar de constructiewijze en geschiedenis van het pand en gaan daarin veel verder dan expertisebureaus tot nu toe gedaan hebben. De geselecteerde panden en schades worden helemaal in kaart gebracht.’

‘De gebouwen zijn in het onderzoek een middel en geen doel.'

Het onderzoek moet een precies antwoord geven op de vraag naar de oorzaak van afzonderlijke schades en schadebeelden. ‘De gebouwen zijn in het onderzoek een middel en geen doel. Wij zijn op zoek naar oorzaken van schadebeelden en werken dus niet speciaal voor de eigenaar. Het is wetenschappelijk onderzoek naar schademechanismes. De bewoners hadden meestal een andere vraag, namelijk wat de oorzaak is van de schade aan hun huis, waardoor het best veel tijd kostte om overal toestemming te krijgen.’

De verwachting is dat het onderzoek van de zeventig panden tot de jaarwisseling duurt. ‘Dan gaan we alles wat we tegen gekomen zijn ordenen, en verwachten we in het voorjaar van 2018 antwoord te geven op de vraag wat de mechanismes en oorzaken zijn bij schade aan woningen in Groningen. Dat betreft alle mechanismes en niet alleen de aardbevingen.’