Applicatiedocument Beoordeling Seismische Capaciteit

Dit document is bedoeld voor het ingenieursbureau. In dit document staat hoe de ingenieursbureaus de Nederlandse praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9998) moeten toepassen. U kunt het ingenieursbureau dit document toesturen en aangeven dat ze de inhoud van dit document moeten gebruiken bij de beoordeling van uw woning.