Twijfels over de beoordeling van uw woning?

Blijkt uit de beoordeling van uw woning* dat versterking nodig is? En bent u het niet eens met de beoordeling? Zoek dan contact met uw bewonersbegeleider. Samen bekijken we of we uw twijfels kunnen wegnemen en hoe we u meer duidelijkheid kunnen geven. Heeft u daarna nog steeds twijfels? Dat kunt u deze bedenkingen aan ons doorgeven. Op deze pagina leest u hoe u dit moet doen.

Wat gebeurt er als u een bedenking aan ons doorgeeft?

Door het doorgeven van bedenkingen trekt u aan de noodrem. NCG stopt het proces voor uw woning en beoordeelt of uw bedenkingen gegrond (juist) zijn. Zijn uw bedenkingen gegrond? Dan moet NCG binnen acht weken een versterkingsbesluit nemen. Dit versterkingsbesluit is niet zo uitgebreid als normaal. Dat komt omdat het meer tijd kost om een goed versterkingsbesluit te maken. In het ingekorte versterkingsbesluit staat wat we gaan doen met uw bedenkingen. Zitten er bijvoorbeeld fouten in de beoordeling? Dan doen we opnieuw onderzoek of passen we het beoordelingsrapport aan. Het doorgeven van bedenkingen kan gevolgen hebben voor de planning van de versterking van uw woning.

Wat zijn de voorwaarden?

Wilt u uw bedenkingen over de beoordeling van uw woning aan ons doorgeven? Dan gelden deze voorwaarden:

  • U bent de eigenaar van de woning. Of u bent namens de eigenaar gemachtigd om de bedenking door te geven.
  • Uw bedenkingen gaan over de beoordeling of de versterkingsmaatregelen die in het beoordelingsrapport van uw woning staan.
  • De bedenkingen worden door u als eigenaar of gemachtigde schriftelijk aan ons doorgegeven.
  • In uw bedenkingen moet u goed aangeven waarom u het niet eens bent met de beoordeling van uw woning.
  • U kunt geen bedenkingen meer aan ons doorgeven als u al een versterkingsbesluit van NCG heeft ontvangen.

De eigenaar van een woning beslist wat er met de woning gebeurt. Voor eigenaren van rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en appartementen gebeurt dit in overleg met de buren. Het doorgeven van bedenkingen heeft daarom soms ook gevolgen voor het versterkingsproces van uw buren.

Ga in gesprek

Bent u ontevreden over de beoordeling van uw woning? Ga dan eerst in gesprek met uw bewonersbegeleider. Misschien is het een misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. Vaak kan uw bewonersbegeleider uw vragen beantwoorden of samen met u naar een oplossing zoeken. Dan is het niet nodig om bedenkingen door te geven.

Bedenking opsturen

Bedenkingen doorgeven kan alleen schriftelijk. Stuur uw bedenkingen in een brief naar:

Nationaal Coördinator Groningen
Antwoordnummer 700
9700 WB Groningen

Een postzegel plakken is niet nodig.

U kunt uw bedenkingen ook via e-mail sturen naar info@nationaalcoordinatorgroningen.nl of geef de bedenkingen met een brief of e-mail door aan uw bewonersbegeleider.

Zet in uw brief of e-mail:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Dat het gaat om bedenkingen naar aanleiding van de beoordeling van uw woning. Vermeld dit ook in de onderwerpregel.
  • De reden waarom u bedenkingen doorgeeft.

Behandeling van uw bedenkingen

Zodra wij uw bedenkingen hebben ontvangen, nemen we deze in behandeling. Binnen acht weken ontvangt u onze reactie. U ontvangt een ingekort versterkingsbesluit of ons besluit dat uw bedenkingen niet terecht zijn. Soms heeft NCG meer tijd nodig om een beslissing te nemen. Bijvoorbeeld omdat uw bedenkingen ingewikkeld zijn. Dan ontvangt u van ons een brief en verlengen we de beslistermijn tot maximaal 14 weken.

Afzien van bedenkingen

Wilt u na het gesprek met uw bewonersbegeleider uw bedenkingen niet meer doorgeven? Dan nemen we contact met u op als de versterking van uw woning aan de beurt is. Wij werken het beoordelingsrapport samen met een aannemer uit tot een uitvoeringsplan. Hierbij werken we de versterkingsmaatregelen verder uit tot een voor u passende oplossing. Ook maken we een inschatting van de kosten van de versterking. Daarnaast bekijken we of er ecologische maatregelen nodig zijn in uw woning. Als we het met elkaar eens zijn over de wijze van versterken, ontvangt u van ons het uitgebreide versterkingsbesluit.

Laatste update: 13-10-2023

*Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.