Ontwikkeling selectiemethodiek industrie

Om te voorkomen dat bedrijven veel tijd aan constructieve berekeningen besteden die van beperkte toegevoegde waarde zijn, heeft de NCG besloten om tussen Fase 1 en Fase 2 een extra selectiestap in te voegen. De aanpak voor deze selectiestap wordt in dit document beschreven.