Het Groninger Zorgakkoord

Met het Groninger Zorgakkoord slaan 20 partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat Groningers in het aardbevingsgebied ook in de toekomst dicht bij huis kwalitatief goede zorg en behandeling in de regio krijgen. De samenwerkingsafspraken zijn tevens een belangrijke aanjager voor innovatie en vernieuwing in de zorgsector.

De betrokken partijen zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Loppersum en Midden-Groningen, zorgaanbieders Cosis, De Hoven, De Zijlen, ‘s Heeren Loo, Lentis, Noorderzorg, Zorggroep Groningen en Zonnehuisgroep Noord, woningcorporaties Acantus, Woongroep Marenland en Woonzorg Nederland, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, provincie Groningen, Nationaal Programma Groningen en Nationaal Coördinator Groningen. Zij investeren gezamenlijk 331 miljoen euro in nieuwe toekomstbestendige en aardbevingsbestendige zorggebouwen.