Factuurvereisten

Facturatie dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de factuurvereisten. Deze kunt u downloaden en wordt bij het verstrekken van een opdracht meegestuurd met de opdrachtbrief.