Voortgangsrapportage stand van zaken op 31 juli

Nationaal Coördinator Groningen publiceert maandelijks de cijfers over de voortgang van de versterking. De nieuwste cijfers geven inzicht in de resultaten tot en met 31 juli 2022. Het gaat om de resultaten van NCG in 2022 en om de voortgang van de gehele versterkingsopgave.