Technische en/of beroepsbekwaamheid nieuwe leveranciers opname en beoordeling in eigen beheer

Wilt u een ingenieursbureau inschakelen die niet op de lijst van NCG staat? Dat kan. U moet dan bij uw aanvraag referenties van het bureau aanleveren waaruit blijkt dat het bureau voldoende kennis en ervaring heeft. In dit document staan alle eisen voor de competenties en referenties van de ingenieursbureaus.