Bedrijfsbureau BI

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nationaal Coördinator Groningen, regionale overheden en zes bouwbedrijven spraken in 2020 af een impuls te geven aan de versterking. De zes regionale bouwbedrijven riepen daarvoor een gezamenlijk bedrijfsbureau in het leven. Dit bedrijfsbureau begeleidt u als eigenaar bij het versterkingstraject. Het streven is met deze werkwijze ruim 1.100 woningen* sneller te versterken. De adressen voor dit programma zijn door de gemeenten aangedragen.

Bedrijfsbureau BI

Via het bedrijfsbureau BI stellen zes regionale bouwbedrijven capaciteit, kennis en kunde beschikbaar voor de versterking. Het gaat om Geveke Bouw, Friso Bouwgroep BV, Bouwbedrijf Kooi Appingedam, Van Wijnen Noord, Rottinghuis en BAM Bouw en Techniek regio Noord BV. Bedrijfsbureau BI heeft twee opdrachten:

  1. Voor 900 adressen waarvoor de versterkingsadviezen klaar zijn het uitvoeringsontwerp opstellen en uitvoeren.
  2. Voor 250 adressen starten met de Praktijkaanpak.

900 versterkingsadviezen oppakken

Het bedrijfsbureau is aan de slag gegaan met 900 adressen waarvoor de versterkingsadviezen klaar zijn. In de versterkingsadviezen staan de maatregelen die nodig zijn om een woning te laten voldoen aan de veiligheidsnorm. Het gaat om woningen met een (licht) verhoogd risicoprofiel en woningen uit batch 1.581. Bedrijfsbureau BI gaat voor deze adressen het uitvoeringsontwerp opstellen. Uiteindelijk voert een van de zes betrokken aannemers de versterking uit.

Praktijkaanpak

In de Praktijkaanpak zijn de aannemer en de eigenaar vanaf het begin betrokken bij het versterkingsproces.  Het bedrijfsbureau beoordeelt op basis van kennis, ervaring en deskundigheid of een woning aan de veiligheidsnorm voldoet. Als een woning niet aan de veiligheidsnorm voldoet, kijkt de aannemer welke maatregelen nodig zijn om een woning te versterken.

In beide gevallen – uitwerking versterkingsadvies en praktijkaanpak – is deelname op vrijwilige basis. Een eigenaar kan ook kiezen voor het reguliere versterkingstraject.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Ga dan naar de webstite van Bedrijfsbureau BI.

*Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.

Laatste update: 28-04-2023