Heft in Eigen Hand | Eigen initiatief

Sinds 2016 hebben ruim 250 woningeigenaren vanuit de pilot Heft in Eigen Hand (tot 2017) en het programma Eigen Initiatief zelf de regie over de versterking van hun woning*.

Een bouwbegeleider van NCG ondersteunt de deelnemers tijdens het versterkingstraject. De kaders en werkafspraken leest u in het document Kaders programma Heft in eigen Hand en Eigen Initiatief

Het programma Eigen Initiatief heeft een vervolg gekregen in het project Bouwen in Eigen Beheer en daarna in Eigenaar Kiest Bouwer. Aanmelden voor Eigen Initiatief is niet meer mogelijk.

Bewonerscontactgroep HEFT/EI

Binnen de pilot 'Heft in eigen hand' ontstond begin 2016 bij een aantal eigenaars behoefte aan onderling contact voor informatie, steun en 'know how'. Vier deelnemers vonden elkaar en startten een bewonerscontactgroep op. Voor iedereen was dit versterkingsproces nieuw en deelnemers wilden ook graag van elkaar leren.

Deze bewonerscontactgroep is inmiddels uitgegroeid tot circa 80 deelnemers vanuit Heft in eigen hand|Eigen initiatief. Ze komen om de twee maanden op zaterdagochtend bij elkaar om ervaringen, kennis en tips uit te wisselen. De deelnemers vinden veel steun bij elkaar en het gevoel er niet alleen voor te staan wordt als heel positief en waardevol ervaren.

Sinds september 2020 is er een constructief overleg gaande met NCG. Het doel is om gezamenlijk veel voorkomende knelpunten in kaart te brengen, inhoudelijk duidelijk te krijgen en zoveel mogelijk op te lossen.

Wilt u zich ook aansluiten bij de groep of heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar:  heft.eibewonersgroep@gmail.com.  De contactgroep probeert dan zo snel mogelijk contact op te nemen.

*Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.

Laatste update: 05-01-2023