Krewerd

In het dorp Krewerd in de gemeente Eemsdelta heeft Nationaal Coördinator Groningen een unieke zelf gekozen aanpak van de inwoners geaccepteerd. Krewerd is het eerste dorp in het aardbevingsgebied dat in zijn geheel veilig en toekomstbestendig wordt gemaakt. Het project Krewerd is een pilot waarmee we onderzoeken hoe we de veiligheid van woningen bij aardbevingen sneller kunnen beoordelen.

Experimentele benadering

De beperkte omvang en overzichtelijkheid van het wierdedorp, met ruim veertig huizen en tachtig inwoners, leent zich bij uitstek voor een experimentele benadering. De resultaten en ervaringen die tijdens de pilot worden opgedaan, kunnen als voorbeeld dienen voor het totale aardbevingsgebied.

Uitgangspunten Experiment Krewerd

Het dorp koos voor een eigen, bijzondere aanpak. Uitgangspunten waren:

  • Engineering judgement: snellere  beoordeling van de huizen door constructeurs door gebruik te maken van informatie, kennis en ervaring die al is opgedaan bij vergelijkbare woningen.
  • Ieder huishouden neemt een eigen onafhankelijke architect in de arm. Hierdoor zijn de inwoners bij verbouw of herbouw van hun woningen verzekert van professionele ondersteuning en ontwerpkwaliteit.
  • De zeggenschap ligt volledig in het dorp zelf. De inwoners van Krewerd hebben zich verenigd in een dorpscoöperatie, waarvan het bestuur de regie voert over de operatie. Voormalig wethouder Willem Smink van Groningen is onafhankelijk voorzitter van de dorpscoöperatie.
  • De versterking van de huizen gebeurt in samenhang met elkaar. De huizen in Krewerd, maar ook het dorp als geheel worden toekomstbestendig gemaakt. Hierbij is ook aandacht voor aspecten als dorpsvernieuwing, sociale vernieuwing en energietransitie.
  • Krewerd heeft hiervoor een dorpsplan ontwikkeld. Hierin wordt rekening gehouden met de wensen van de inwoners en het `DNA’ van het dorp. Er is oog voor de mensen en voor de kwaliteit en sociale structuur van het dorp.
  • Het dorpsplan is tot stand gekomen met ondersteuning van deskundigen; een stedenbouwkundige, een landschapsarchitect, een cultuurhistoricus, een socioloog en een energiedeskundige.

Voortgang

In Krewerd zijn alle huizen opgenomen en beoordeeld. Ook de versterkingsadviezen zijn goedgekeurd door NCG. Op basis van dit versterkingsadvies is een budget toegekend aan de eigenaar. De deelnemers kunnen nu met een architect aan de slag om een uitvoeringsplan op te stellen. 

Na goedkeuring van het definitieve uitvoeringsplan door eigenaar en NCG, neemt NCG het versterkingsbesluit. Het is dan duidelijk op welke wijze de woning versterkt gaat worden. Vervolgens kan de aannemer aan de slag.

Bij het opstellen van het uitvoeringsontwerp en de uitvoering van de bouwwerkzaamheden is de eigenaar opdrachtgever.

Laatste update: 30-11-2021