Regeling bijzondere situaties

Aardbevingen door gaswinning kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Soms kan er sprake zijn van een bijzondere situatie, waar extra problemen spelen die door de bestaande compensatieregelingen onvoldoende worden opgelost. Hiervoor is de regeling Bijzondere Situaties in het leven geroepen. Een vangnet voor de meest schrijnende gevallen.

Het gaat dan om bijzondere individuele situaties, waar mensen zelf niet uit komen en waar dringend hulp nodig is. Het moet gaan om een stapeling van problemen: medische, psychische en/of sociale problemen en financiële problemen, waardoor de schadeproblemen of de versterking van het huis de druppel worden die de emmer doet overlopen.

Commissie Bijzondere Situaties

De onafhankelijke Commissie Bijzondere Situaties is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling Bijzondere Situaties. De commissie beoordeelt de aanvragen en adviseert over welke extra hulp kan worden geboden. Dit kan variëren van het inschakelen van praktische hulp tot het toekennen van een financiële vergoeding. Steeds is het doel samen een oplossing te vinden waarmee mensen weer verder kunnen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de regeling op de website van de Commissie Bijzondere Situaties.

Laatste update: 08-03-2022