Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG)

De subsidie Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG) is bedoeld voor groot onderhoud van Rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen. Bijvoorbeeld voor restauratie of herbestemming.

Met deze regeling kunnen eigenaren van Rijksmonumenten in het aardbevingsgebied hun monument in extra goede staat brengen. Eigenaren kunnen aanvragen indienen bij de provincie Groningen. Het Nationaal Restauratiefonds betaalt de subsidies uit.

Lees meer over de GRRG-subsidie op de website van de provincie Groningen.