Budget

Voor het Koopinstrument is in 2022 een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar. Als het aantal aanvragen toeneemt, dan behoudt NCG het recht om het budget te verdelen over meerdere aanvraagrondes. 

Het budget voor het Koopinstrument wordt betaald door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.